Četvrtak, Travanj 15, 2021

24. obljetnica operacije “Lipanjske zore”

 

Operacija “Lipanjske zore” je zajednička operacija HVO-a, HV-a i HOS-a iz lipnja 1992. godine. Akcija je trajala od 7. lipnja do 26. lipnja 1992. godine. To je prva pobjeda nad velikosrpskim agresorom u ratu u Bosni i Hercegovini. Operacijom “Lipanjske zore” oslobođena je dolina rijeke Neretve, a na nekim mjestima (poput Ošanjića kod Stoca) združene hrvatske snage su izbile na današnju liniju razgraničenja između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

24. obljetnica operacije "Lipanjske zore" bit će obilježena prigodnim programom od 05. do 26. lipnja 2016. godine.

Program obilježavanja 24. obljetnice "Lipanjskih zora 1992 - 2016".

Opširnije...

Bez Herceg Bosne ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine

Bez Herceg Bosne ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine

Bez Herceg Bosne ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine
Danas 24 godine nakon utemeljenja Herceg-Bosne možemo činjenično dokumentirati i ustvrditi kako je utemeljenje Hrvatske zajednice Herceg-Bosne imalo suštinski i strateški utjecaj na sva buduća događanja na prostorima Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i sveukupnih odnosa nakon raspada Titove Jugoslavije.

Opširnije...

Deklaracija 6. zasjedanja HNS-a

Potvrđujući privrženost načelima i ciljevima izraženim u političkim dokumentima prošlih pet zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora,
opredijeljeni za euroatlantski put BiH,
podržavajući Rezoluciju Europskog parlamenta od 6. veljače 2014. o Bosni i Hercegovini,
mi, sudionici šestog zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora, usvajamo

Deklaraciju

Bosna i Hercegovina naša domovina

Mi. legitimni politički predstavnici hrvatskog naroda, odlučni smo braniti pravo na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu svim legitimnim sredstvima.

HRVATSKI NARODNI SABOR - ustrajno

Hrvatski narod, kao jedan od tri ustavna konstituenta Bosne i Hercegovine, odlučan je izgrađivati državu Bosnu i Hercegovinu kao demokratsku i sekularnu državu tri konstitutivna i ravnopravna naroda i svih njezinih građana.

Demografska revitalizacija, svekoliki razvoj i napredak hrvatskoga naroda u BiH, smisao je ostvarenja naših strateških političkih ciljeva.

Nužna je izgradnja opće nacionalne strategije koja treba uključivati hrvatske institucije u Bosni i Hercegovini, u RH i iseljeništvu. S obzirom na disperziju Hrvata unutar BiH i različite uvjete za društveni razvoj i afirmaciju nacionalnog identiteta u različitim sredinama, nacionalna strategija treba uključivati unutarhrvatsku solidarnost, kako unutar BiH, tako i u odnosu na RH i iseljeništvo.

 

Daytonska Bosna i Hercegovina – neostvarena država

Država Bosna i Hercegovina, kako je ustrojena u Daytonu, posebice zbog nametnutih revizija ustava, nije zadovoljila težnje hrvatskog naroda, kojima smo dali glas za njezino osamostaljenje. Kako ne uspijeva zadovoljiti niti težnje i potrebe svojih građana za dostojanstven život na razini Europe s početka 21. stoljeća, ovako uređena država gubi svaki smisao:

• jer je njezin daytonski ustroj ozakonio nepravdu, nanesenu ratnim osvajanjima i progon stanovništva, što je najveće posljedice ostavilo po položaj Hrvata kao jednog od njezina tri konstitutivna naroda;
• jer se zbog neracionalne teritorijalne organizacije i nekoherentnoga državnoga ustroja pokazala kao neracionalna, nefunkcionalna i neupravljiva;
• jer prividnu stabilnost sustava ima zahvaliti samo stalnim intervencijama međunarodne zajednice, neprimjerenim suverenim državama, što ozbiljno dovodi u pitanje samoodrživost države Bosne i Hercegovine. Sve nestabilnije sigurnosno okruženje čini je iznimno ranjivom, čime potencijalno ugrožava stabilnost u široj regiji i Europi;
• jer zabrinjavajuće zaostaje za susjedima na putu k EU integracijama i
• jer zbog siromaštva, nezaposlenosti i besperspektivnosti demografski propada, ostajući bez najvitalnijeg dijela svog stanovništva.

Posebno je ovako ustrojena država BiH neprihvatljiva sa stajališta hrvatskog naroda:

• jer mu negira pravo da ga predstavljaju njegovi legitimni predstavnici u vlasti temeljem nepravednog Ustava i Izbornog zakona;
• jer mu negira pravo da slobodno raspolaže rezultatima svoga rada prelijevanjem financijskih sredstava, koja stvaraju ljudi i poduzeća u većinskim hrvatskim općinama i županijama;
• jer mu negira pravo slobodno raspolagati prirodnim resursima na područjima gdje stoljećima živi, preko nepravednih nametnutih zakona, donesenih preglasavanjem, odnosno političkim nasiljem;
• jer hrvatskom narodu ne dopušta razvoj u svom narodnom i kulturnom identitetu, negirajući mu prava osnivanja javnih elektroničkih medija;
• jer ga izlaže nerazmjernom riziku od politički i etnički motivirane pravosudne represije jer u represivnom aparatu i najvišim pravosudnim tijelima odlučujuću ulogu imaju predstavnici ostala dva naroda ili Hrvati mahom od njih izabrani; i
• jer zbog svega navedenog Hrvati, posebno vitalna i fertilna populacija, napušta Bosnu i Hercegovinu pa, iako su relativni ratni gubici Hrvata bili otprilike razmjerni broju stanovništva, demografski poslijeratni gubici su katastrofalno nerazmjerni u odnosu na ostala dva naroda.

Novi Ustav

Stoga je nužno pristupiti korjenitoj ustavnoj reformi, uključujući i novu racionalniju teritorijalnu organizaciju zemlje, koja će na jednak način uvažavati njezina tri nacionalna entiteta dosljednom operacionalizacijom načela iz preambula daytonskoga ustava o konstitutivnosti naroda:

• s obzirom da je unutarnji konsenzus oko takve ustavne reforme teško očekivati, a što je pokazalo iskustvo dosadašnjih pokušaja ustavne reforme zbog nejednakog i neravnopravnog položajae konstitutivnih naroda i
• s obzirom da smo postojeći Ustav dobili na međunarodnoj konferenciji, kao dio Mirovnog sporazuma i uz jamstvo Vijeća sigurnosti UN-a, smatramo, ako unutarnjeg konsenzusa nema, da je logičan način da Bosna i Hercegovina dobije novi Ustav, na novoj Međunarodnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini, Ustav koji će kreirati simetričnu federalnu državu u odnosu na tri konstitutivna naroda.

Hrvatski narodni sabor smatra da žurno treba ispraviti one nepravde, nelogičnosti i neracionalnosti koje su do sada bile uzrokom nacionalnih frustracija i blokada u funkcioniranju sustava.

Stoga je nužno odmah:
• izmijeniti Ustav i Izborni zakon kada je izbor članova Predsjedništva u pitanju da bi se omogućilo da sva tri konstitutivna naroda imaju jednak utjecaj na izbor legitimnih predstavnika u Predsjedništvo, a da se i pripadnicima manjina, kao i ostalima koji se ne izjašnjavaju pripadnicima konstitutivnih, naroda omogući kandidiranje;
• izmijeniti Izborni zakon u dijelu koji se tiče izbora izaslanika u Dom naroda Federacije BiH i Vijeće naroda Republike Srpske da bi se jamčio potpuni nacionalni legitimitet u ovim institucijama, te onemogućile manipulacije sa svrhom osobnih probitaka ili etničke majorizacije;
• usvojiti nužne izmjene koje će izjednačiti ovlasti zastupničkih i domova naroda u potvrđivanju izvršne vlasti te osigurati da je za odluke u domovima naroda potrebna, osim opće, i natpolovična većina u klubovima konstitutivnih naroda;
• promijeniti zakone o vladama entiteta na način da je nužna podrška trećine predstavnika svakog od konstitutivnih naroda za donošenje odluka u vladama entiteta;
• implementirati odluku Ustavnoga suda BiH koja se odnosi na Grad Mostar s ciljem izjednačavanja Mostara s ostalim jedinicama lokalne samouprave;
• donijeti novi Zakon o javnom RTV sustavu, u kojem će se jasno prepoznati tri nacionalna entiteta i identiteta u Bosni i Hercegovini;
• reformirati porezni sustav s ciljem pravednog prikupljanja i raspodjele javnih prihoda.

Euroatlantnske integracije

Euroatlantski put Bosne i Hercegovine, uz ustavne promjene, najvažniji je strateški prioritet i doprinos miru i stabilnosti. S obzirom da su euroatlantske aspiracije Bosne i Hercegovine potvrđene od mjerodavnih institucija nužno je odmah:
• pristupiti ispunjenju uvjeta za pokretanje MAP-a kao prvog koraka ka NATO članstvu;
• donijeti odgovarajuće odluke i ispuniti uvjete za ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; i
• usvojiti efikasan mehanizam koordinacije kako bi Bosna i Hercegovina prema EU mogla „govoriti zajedničkim glasom“ i u narednom trogodišnjem razdoblju dobiti kandidatski status za članstvo u EU.

Zaštita digniteta Domovinskog rata

Našim odnosom prema dragovoljcima i veteranima, ratnim vojnim invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, kao i prema svim hrvatskim braniteljima, sudionicima Domovinskog rata, iskazujemo svoj odnos prema Domovinskom ratu, odnosno dajemo mu dignitet koji zaslužuje kao jedna od najvećih svetinja hrvatskoga naroda.
Stoga ćemo se snažno i odlučno usprotiviti svakom iskrivljavanju povijesnih činjenica i istine o Domovinskom ratu te ugrožavanju ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja.
Zajedno s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata tražit ćemo sustavna rješenja i zaštitu prava, te se suprotstaviti pokušajima krivotvorenja povijesne istine o Domovinskom ratu, kao i pokušajima krivotvorenja cjelokupne novije povijesti na području BiH. Zaštita Domovinskog rata i hrvatskih branitelja jesu i ostat će naša trajna obveza.
Odlučno se suprostaviti učestalim pokušajima kriminalizacije Domovinskoga rata, proglašavanjem legitimnih oružanih snaga hrvatskoga naroda (HVO) agresorskim snagama, te selektivnim i tendencioznim optužnicama, u pravilu, po zapovjednoj odgovornosti prema zapovjednicima HVO-a.
I u ovoj prilici odbacujemo kvalifikaciju haškoga tužiteljstva o udruženom zločinačkom pothvatu koji se neosnovano i neopravdano pripisuje Hrvatskoj Republici Herceg Bosni i HVO-u, jer je to opasna politička manipulacija i nije u funkciji pravde već projektiranih ratnih ciljeva onih koji su, najprije ratom a zatim nepravednim Ustavom i njegovim nasilnim revizijama, namjeravali eliminirati hrvatski narod iz Bosne i Hercegovine kao ustavnog konstituenta i političkog subjekta.
Povijesna je istina da je HZ i HR H-B, kao i njezina oružana sila Hrvatsko vijeće obrane, odlučujuće doprinijela očuvanju i obrani BiH te da je je ugrađena u temelje Washingtonskoga i Daytonskoga mirovnoga sporazuma.
Pravna država i obračun s korupcijom

S obzirom da veliku prepreku razvoju Bosne i Hercegovine, uspostavi kompetitivnog gospodarstva i socijalne pravde, te dolasku stranih investicija, predstavlja pravna nesigurnost i korupcija, te s obzirom da u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji niti politička klima niti institucionalni kapacitet za učinkovitu borbu protiv korupcije nužno je odmah:
• postići najširi politički i društveni konsenzus za učinkovitu borbu protiv korupcije;
• učiniti nužne zakonske promjene koje će unaprijediti sustav imenovanja na ključne tužiteljske i sudačke pozicije s ciljem nezavisnosti i odgovornosti;
• pokrenuti reformu i dogradnju sustava agencija za zaštitu zakona u smislu boljeg uvezivanja i koherentnosti čitavog sustava.

Obrazovanje, kultura i gospodarstvo kao sredstva društvenoga razvoja

Kvalitetno obrazovanje sukladno najvišim svjetskim standardima, te institucionalno očuvanje i razvoj kulturnog identiteta,osim toga što predstavljaju iznimno značajne elemente dugoročne opstojnosti i vitalnosti, imaju i potencijal biti glavno sredstvo svekolikog društvenog razvoja hrvatskog naroda u BiH. Stoga će HNS u svome budućem radu posebnu pažnju posvećivati stanju u područjima obrazovanja i kulture.

Preduvjet demografske revitalizacije jest učinkovito i socijalno odgovorno gospodarenje svim resursima. Svjesni smo teškog položaja osiromašenosti velikog broja građana uključujući i zdravo radno aktivno stanovništvo, što je posebno karakteristično za prijeratne industrijske „bazene“.

Nužno je napustiti dosadašnju kvazisocijalističku filozofiju, koju još uvijek prakticiraju određene politike u BiH, a koju karakterizira opća socijalizacija promašaja u pretvorbi, privatizaciji i upravljanju ostacima prijeratnih „privrednih giganata“, prijevremenim umirovljenjem, ili prebacivanjem tereta na proračune, zdravstvene i socijalne fondove a preko novih zaduživanja, prebacivanje tereta na one građane i dijelove Bosne i Hercegovine koji su odavno napustili takvu društvenu filozofiju i opredijelili se za tržišno i socijalno odgovorno gospodarstvo.

Umjesto toga potrebno je nužnim reformama, uključujući i ustavnu, te gospodarske programe, kreirati stabilno političko i institucionalno okruženje atraktivno za investitore iz zemlje i inozemstva. Unaprijediti sposobnost korištenja europskih fondova te stavljanjem u funkciju svih prirodnih i ljudskih kapaciteta doprinositi gospodarskom razvoju i socijalnom blagostanju.

Mi, legitimni predstavnici hrvatske političke volje u Bosni Hercegovini, ovu Deklaraciju usvajamo kao obvezu nama i kao poruku svim našim partnerima s kojima dijelimo odgovornost za stabilnost i prosperitet naše zajedničke domovine Bosne i Hercegovine s ciljem da je izgradimo kao zajedničku i poželjnu državu.

 

U Mostaru 28. veljače 2015

01.03.2015
Izvor: Hrvatski Narodni Sabor

Herceg-Bosna je ugrađena u temelje Bosne i Hercegovine

''Hrvatska republika Herceg-Bosna je bila izraz legitimne volje hrvatskoga naroda i na osnovu mirovnih sporazuma u Washingtonu i Daytonu je ugrađena u temelje Bosne i Hercegovine. Ta činjenica daje nam za pravo i obvezuje nas da ustrajemo na izgradnji BiH države tri jednakopravna naroda i građana. U ovoj prigodi prisjećamo se i zahvaljujemo svima onima koji su sudjelovali u stvaranju HR H-B i njezinoj obrani", navodi se u čestitci predsjednika Hrvatskoga narodnoga sabora BiH Dragana Čovića i predsjednika Glavnoga vijeća HNS-a BiH Bože Ljubića 21. obljetnice utemeljenje HR Herceg-Bosne.

HRVATSKA REPUBLIKA HERCEG-BOSNA - ZASTAVA

Inače, povodom 21. obljetnice utemeljenja Hrvatske Republike Herceg-Bosne, u četvrtak, 28. kolovoza, u Mostaru će biti održana svečana akademija u velikoj dvorani Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, s početkom u 19 sati, priopćeno je iz Hrvatske zajednice Herceg-Bosne.

 

Izvor: Bljesak

Obilježena 22. obljetnica osnutka HVO-a

Na obilježavanju 22. obljetnice utemeljenja Hrvatskoga vijeća obrane (HVO) koje je u petak održano u Mostaru istaknuto je da je ova oružana sila Hrvata najzaslužnija za opstanak BiH i obranu od agresije, te da ima nemjerljivu ulogu i u stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske.

Predsjednik Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u BiH Željko Raguž istaknuo je kako federalne vlasti pokušavaju manipulirati i krivotvoriti povijest o posljednjem ratu time što optužuju HVO za ratne zločine a revizijom branitelja koju provode federalne vlasti se nastoje kriminalizirati hrvatski branitelji.

Opširnije...

>>DANI PONOSA I SLAVE<<

22. OBLJETNICA HVO-A

U Mostaru u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače održana svečanost obilježavanja 22. obljetnice HVO-a “Dani ponosa i slave”

Organizator ove svečanosti je Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH, a suorganizatori su: 1. pješačka (gardijska) pukovnija OS BiH, braniteljske udruge HVO-a i Hrvatska zajednica Herceg-Bosna.

Nakon uvodne “vojničke koračnice” i Hrvatske himne “Lijepa naša domovino” u izvedbi vojnog orkestra oružanih snaga BiH prisutni su minutom šutnje iskazali počast svim poginulim pripadnicima HVO-a.

>>DANI PONOSA I SLAVE<< – OBILJEŽENA 22. OBLJETNICA HVO-a— 04 Travanj 2014 

Opširnije...

 

BEZ PROPAGANDE I U GLAVU: Na koju stranu su se razišli “prosvjednici”?

'Jučer je održan još jedan od nastavaka mirnih prosvjeda u Mostaru. Nasilja nije bilo niti će ga više ikada biti.  Tjedan dana se protura priča o tome kako su svi građani Mostara ujedinjeni oko ove priče. Mnoštvo medija u Hrvatskoj nasjelo je na tu priču.. Otkud su bili ljudi koji su palili po Mostaru i je li Mostar bio napadnut ili nije bit će vam jasnije nakon  što pogledate ovaj video.

Opširnije...

STOP MAJORIZACIJI HRVATA U BiH

Udruge branitelja proisteklih iz Domovinskog rata zajedno s civilnim udrugama i organizacijama iz svih segmenata hrvatskog društva, poštujući volju hrvatskog naroda osjećaju se pozvanima ukazati na neravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Opširnije...

Hillary Clinton: U vlasti u BiH trebaju biti vjerodostojne stranke Hrvata

Hrvatski šef diplomacije Gordan Jandroković opetovao je, gostujući u dnevniku Hrvatske televizije, da kada je u razgovoru s američkom državnom tajnicom Hillary Clinton zagovarao da legitimni hrvatski predstavnici u BiH budu u vlasti, a državna tajnica odobrila, nije bio u pitanju tek diplomatski zanos odmah nakon okončanja washingtonskih razgovora.

– Složili smo se da je potrebno što žurnije formirati novu vlast u BiH i da vjerodostojni predstavnici sva tri konstitutivna naroda  trebaju sudjelovati u novoj vlasti. Ja sam posebice naglasio osjetljivost položaj Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda i moram reći da je državna tajnica s razumijevanjem to saslušala i rekla kako i američka strana smatra da kredibilni vjerodostojni predstavnici hrvatskog naroda trebaju sudjelovati u vlasti u BiH, istaknuo je Jandroković. Dvije važne činjenice iznio je hrvatski šef diplomacije.

Opširnije...

Božo Ljubić: SDP se upustila u avanturu koja BiH vodi ka blokadi

Vlast se može formirati isključivo na osnovu dijaloga, a ne bilo kakvih ultimatuma.

– Neprihvatljiv je način na koji se pristupilo izradi platforme SDP-a i njenih partnera. Dvije najjače bošnjačke stranke su kao partnere uzeli najslabiju hrvatsku stranku kada je u pitanju izborni legitimitet i jednu multietničku stranku. U tom procesu prepoznao sam isključiv, a ne inkluzivni pristup – rekao je u intervjuu za “Glas Srpske” predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić.

On je istakao da SDP ne može  računati na pozicije koje pripadaju Hrvatima, jer je već previše uzela.

Izborom Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH bošnjačkim glasovima SDP je već sada uzela više nego što ima legitimiteta hrvatskog naroda. Prema tome, svako drugo traženje hrvatskih pozicija od strane SDP-a je apsolutno neprihvatljivo – kategoričan je Ljubić.

Opširnije...

SAD podupiru ulazak kredibilnih i vjerodostojnih Hrvata u vlast BiH

Subota, 05 Veljača 2011 15:48

Američka državna tajnica Hillary Clinton podržala stajališta Jandrokovića oko uspostave novih vlada u BiH. Značajan dio vremena razgovora američke državne tajnice Hillary Clinton i ministra vanjskih poslova RH Gordana Jandrokovića bio je posvećen stanju u Bosni i Hercegovini i regiji.

Opširnije...

Stranica 1 od 2