Četvrtak, Travanj 15, 2021

U životu naroda i etničkih skupina odgovarajuće vrste zajedništva, uspostavljenog kroz institucije, ili održavanog načelima morala i običaja, pokazale su se nezamjenjivim oblikom borbe protiv svakovrsnog ugrožavanja opstojnosti i samobitnosti.

Opširnije...

Polazeći od demokršćanskih načela prema kojima je čovjek osobnost temelj ljudske zajednice, Hrvatska zajednica Herceg Bosna u središtu svoje pozornosti ima konkretnu osobu, njezino dostojanstvo, slobodu i društvenost, usklađujući zahtjeve i interese pojedinca s interesima zajednice – naroda.

Opširnije...

U obitelji se ujedinjuju nacionalne, duhovne, kulturne, socijalne, biološko-reproduktivne i gospodarske vrijednosti i zadaće.
Zajednica se zalaže za odgovorno roditeljstvo i odgoj drži temeljnom zadaćom obitelji. Bez duhovno i nacionalno izgrađene obitelji nema ni budućnosti hrvatskoga naroda na prostorima Bosne i Hercegovine. U razdoblju komunističke vladavine i nakon ovog rata u kojem je hrvatska obitelj duhovno i biološki stradala, kako od „bijele“, tako i osnaženje obitelji kao temelja uljuđenosti Zajednice mjerama koje sadrže:

Opširnije...

Kulturni identitet hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini višestoljetna je činjenica i neprolazna vrijednost.
Puna kulturna emancipacija hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini jamac je nacionalnog opstanka na ovim prostorima. Hrvatski jezik i hrvatski nacionalni obrazovni program bitni su za očuvanje samosvijesti i samobitnosti hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini.

Opširnije...

Zajednica će poticati programe socijalno-tržišnog gospodarstva, koje svoje temelje ima u demokršćanskom shvaćanju čovjeka, štiteći rad od surovih zakonitosti tržišta mjerama socijalne politike.
Zajednica podupire i potiče različite oblike privatnog poduzetništva, sa zajamčenim pravom privatnog vlasništva.

Opširnije...

Pod socijalnom politikom u Zajednici razumijeva se svjesno djelovanje pri reguliranju odnosa u svezi sa socijalnim životom. Smisao socijalne politike u službi čovjeka jest primjerenim sredstvima poboljšati položaj pojedinca i skupina, posebice slabijih, onemoćalih ili onih koji su na bilo koji način nesposobni za privređivanje.
Svjesna svih različitosti, pa i onih koje se tiču urođenih i stečenih sposobnosti, posebice nakon rata, koji za posljedicu ima sve veći broj onih koji bez pomoći Zajednice ne bi mogli živjeti život dostojan čovjeka, primjeren civilizacijskoj razini hrvatskoga naroda, Zajednica će djelovati u smjeru izgradnje suvremenih institucija socijalne skrbi za socijalno ugrožene i hendikepirane.

Opširnije...

Zajednica polazi od demokršćanskog načela kako je država ustanova zajedničkog dobra, koja počiva na slobodnom izboru, demokraciji, stabilnom pravnom sustavu i pravdi.
Zajednica će djelatno doprinositi smanjenju napetosti među narodima koji čine zajedničku državu.
Razumijevanje, praštanje do pomirenja jest put nadilaženja suprotstavljenosti i napetosti među narodima i u Bosni i Hercegovini, čemu će Zajednica davati stalne poticaje. Spram odnosima u uspostavi i izgradnja višenacionalne države, sukladno međunarodno preuzetim sporazumima, Zajednica će biti u ulozi čimbenika koji doprinosi učvršćenju državnog ustroja na načelima primjene ali ne i promjene temeljnih akata koji uređuju pitanja strukture i djelovanja države.

Opširnije...

U procesu oživotvorenja programskih načela Hrvatska zajednica Herceg Bosna će primarno djelovati prema institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini, osobito u području donošenja zakonske regulative koja čini pretpostavku za realizaciju većine postavljenih ciljeva.

Opširnije...

Nakon usvajanja Odluke o uspostavi Hrvatske zajednice Herceg Bosne i Statuta prišlo se izborima i to: predsjednika Sabora, dva potpredsjednika, članova Glavnog vijeća i Nadzornog odbora.

U tijela Hrvatske zajednice Herceg Bosne izabrani su:
1. Ivo Andrić Lužanski, predsjednik Sabora,
2. Željko Crnogorac, dopredsjednik Sabora,
3. dr. Jakov Pehar, dopredsjednik Sabora

Članovi Glavnog vijeća:
1. Vladimir Šoljić,
2. Krešimir Zubak
3. Božo Rajič
4. Jadranko Prlić
5. Nikola Filipović
6. Pavo Kobaš
7. Zdenko Kordić
8. Tvrtko Nevjestić
9. Mira Jozić.

Članovi Nadzornog odbora:
1. Neven Tomić
2. Drago Bilandžija
3. Filip Andrić.

Glavno vijeće je konstituirano na sjednici u Kiseljaku 18. srpnja 1997. godine i za predsjednika je izabran mr. Vladimir Šoljić.

Opširnije...

Rješenje upisa u registar Udruženje građana Hrvatska zajednica Herceg-Bosna

RJEŠENJE UPISA U REGISTAR UDRUŽENJE GRAĐANA HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG-BOSNA (STR.1.)

RJEŠENJE UPISA U REGISTAR UDRUŽENJE GRAĐANA HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG-BOSNA (STR.2.)

Rješenje upisa u registar Udruženje građana Hrvatska zajednica Herceg-Bosna