Četvrtak, Travanj 15, 2021

U životu naroda i etničkih skupina odgovarajuće vrste zajedništva, uspostavljenog kroz institucije, ili održavanog načelima morala i običaja, pokazale su se nezamjenjivim oblikom borbe protiv svakovrsnog ugrožavanja opstojnosti i samobitnosti.

Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini tijekom burne i teške povijesti imao je različite oblike povezivanja i zajedništva, počevši od onih koje poznajemo kao hrvatsku državu pod upravom narodnih vladara, preko onih koja je u vremenima okupacije i potlačenosti održavao skrovito i daleko od očiju tuđinske vlasti, do različitih oblika zajedništva omeđenih stupnjem slobode u državnim zajednicama s drugim narodima. Povijesna iskustva da samo država osigurava optimum zaštite i zajedništva, ali isto tako ukazuje da je institucionalno zajedništvo uvijek bilo uvjet opstanka, razmjerno stupnju ugrožavanja prava i sloboda, osobito u uvjetima državne nestabilnosti i nejednakih prava cjeline hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini.
U tom smislu, nakon prenošenja ovlasti Hrvatske Republike Herceg Bosne na novouspostavljena tijela vlasti Bosne i Hercegovine, sukladno Wasingtonskom i Daytonskom sporazumu, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je ušao u posve novo državno-pravno i socijalno stanje, koje hrvatski korpus u Bosni i Hercegovini ustavno-pravno različito tretira u dva entiteta što čine Bosnu i Hercegovinu. Shvaćajući i prihvaćajući činjenicu da je rat prestao, ali da nisu na cjelovit i jedinstven način riješena vitalna pitanja hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, pronalaženje primjerenog oblika organizacije i zajedništva Hrvata Bosne i Hercegovine postavlja se kao imperativ. Bez odgovarajućeg oblika nacionalnog organiziranja, osim političkog, bez stabilne i učinkovite državne strukture, u uvjetima prognanosti i raseljenosti, uvjetima socijalne iscrpljenosti i gospodarske besperspektivnosti, hrvatskome narodu u Bosni i Hercegovini nužno je dodatno jamstvo za opstojnost, kako onih koji su ostali, tako i onih za čiji povratak je nužno stvoriti pretpostavke. Jer, održanjem nepovoljnog trenda na duži rok najmalobrojnijem narodu u Bosni i Hercegovini prijeti nestanak, ili barem opasno približavanje razini marginalne skupine sa statusom nacionalne manjine. Svjestan kako primjerenom formom zajedništva, uzajamnosti i solidarnosti negativne procese može neutralizirati i zaustaviti, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini prepoznaje dodatno jamstvo svoje opstojnosti u uspostavi Hrvatske zajednice Herceg Bosne kao krovne i zborne institucije svih Hrvata Bosne i Hercegovine, oslobođene državno-pravnih atribucija, ali ne i brige za ustroj i funkcioniranje države. Ovo utoliko prije što u zastoju uspostave državnih tijela vlasti, kao svakodnevnoj borbi protiv nastojanja za promjenu ustavno-pravnih pozicija na štetu hrvatskoga naroda Bosne i Hercegovine, ovlašteni dužnosnici ovoga naroda trebaju snažnu potporu jedne sveobuhvatne institucije, odnosno kolektivnog mislećeg tijela. Mišljenje, odluke i demokratskim sredstvima dobiveni odgovori hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini o bitnim pitanjima njegovog položaja i perspektive predstavljaju, ne samo snažnu potporu, već i putokaz u traganju za najboljim rješenjima, uvažavajući interese i prava drugih konstitutivnih naroda. Shvaćena u takvoj širini i s takvom ulogom Hrvatska zajednica Herceg Bosna nastaje iz potrebe aktualnog trenutka, ali i kao potvrda stoljetne težnje hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini za ostvarenjem svoje slobode i samobitnosti.
Hrvatska zajednica Herceg Bosna nastupa kao promicateljica i zaštitnica političkih, nacionalnih, kulturnih i povijesnih tradicija, interesa i identiteta hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, pri čemu nije niti država niti državni surogat, ali jest nezaobilazni subjekt u prepoznavanju i definiranju općih nacionalnih interesa u Bosni i Hercegovini. Hrvatska zajednica Herceg Bosna je krovna i zborna institucija hrvatskoga naroda Bosne i Hercegovine, koja okuplja sve slojeve hrvatskoga naroda bez razlike na političko i vjersko opredjeljenje, socijalni status, kao i sve institucije hrvatskoga naroda Bosne i Hercegovine, oslanjajući se na hrvatsku državotvornu političku misao i načela kršćanske demokracije.
Hrvatska zajednica Herceg Bosna baštinikom je svih pozitivnih stečevina hrvatskoga naroda Bosne i Hercegovine, a napose stečevina koje su rezultat uspješno vođene samoobrane protiv agresije na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, izgrađenim kroz samostojne hrvatske institucije Hrvatske zajednice Herceg Bosne, HVO i Hrvatske Republike Herceg Bosne, kao supstance na kojoj se temelji sadašnji ustavnopravni položaj Hrvata Bosne i Hercegovine, a koji su svoja postignuća ugradili u institucije vlasti složene državne zajednice triju jednakopravnih i konstitutivnih naroda.
Hrvatska zajednica Herceg Bosna osigurava zaštitu nacionalnih interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini u novonastalim okolnostima nakon Daytonskog mirovnog sporazuma, ostajući privržena načelima mira, suradnje i razumijevanja, ali i odlučna spriječiti promjenu državnopravnog ustroja položaja na štetu hrvatskoga naroda Bosne i Hercegovine, osobito onih procesa koji bi Bosnu i Hercegovinu vratili u jugoslavenske ili balkanske asocijacije.

 

 

HRVATSKA NARODNA NOŠNJA, KRALJEVA SUTJESKA

Hrvatska narodna nošnja, Kraljeva Sutjeska