Četvrtak, Travanj 15, 2021

Polazeći od demokršćanskih načela prema kojima je čovjek osobnost temelj ljudske zajednice, Hrvatska zajednica Herceg Bosna u središtu svoje pozornosti ima konkretnu osobu, njezino dostojanstvo, slobodu i društvenost, usklađujući zahtjeve i interese pojedinca s interesima zajednice – naroda.

Dosljedno tome za Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu čovjek je stvoren da bi živio i da bi se razvijao u zajednici s drugima i s jednakim pravima, obvezama i mogućnostima oso-bito u jednakosti pred zakonom. Odnosi u zajednici temelje se na djelatnom shvaćanju ljubavi prema bližnjemu. Iz takvog humanističkog shvaćanja čovjeka u Zajednici se njeguju i razvijaju temeljne vrijednosti, sloboda osobnosti, pravednost, solidarnost i uzajamnost, te supsidijarnost.
Zajednica promiče slobodni razvitak osobnosti, te slobodni prostor mišljenja i činjenja, slobodu razumijevanu i doživljavaju kao mogućnost osobnog izbora, pri tom uvažavajući da onaj tko zahtijeva slobodu za sebe priznaje i brani slobodu drugoga. Nema slobode bez obveze i odgovornosti, a niti obratno. Sloboda osobnosti unutar Zajednice ima svoje ograničenje u slobodi drugoga i u odgovornosti za druge.
Pravednost se izražava u jednakom pravu članova Zajednice. Pravednost počiva na dostojanstvu i slobodi. U Zajednici nema pravednosti bez obveza i odgovornosti. Solidarnost i uzajamnost razumijeva se kao međusobnu upućenost jednih na druge, izvodeći je izvedenica iz kršćanskog nauka ljubavi prema bližnjemu. Ona obvezuje pojedinca na suradnju s bližnjim, a sve pojedince na međusobnu suradnju na dobrobit čitave Zajednice.
U Zajednici se njeguju i razvijaju načela supsidijarnosti među članovima Zajednice usklađivanjem međusobnog djelovanja u smjeru zajedničkog dobra. Zajednica neće preuzeti one zadatke koje mogu riješiti pojedinac ili skupina unutar Zajednice.