Četvrtak, Travanj 15, 2021

Kulturni identitet hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini višestoljetna je činjenica i neprolazna vrijednost.
Puna kulturna emancipacija hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini jamac je nacionalnog opstanka na ovim prostorima. Hrvatski jezik i hrvatski nacionalni obrazovni program bitni su za očuvanje samosvijesti i samobitnosti hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini.

Sadašnje stanje kulturne politike u relaciji prema ostvarivanju dugoročnih hrvatskih narodnih interesa ne predstavlja dovoljno snažnu osnovu koja bi odgovorila tomu cilju. Zajednica će usmjeriti sve potencijale članica-institucija kako bi se izgradio jedan informacijski sustav i napravila baza podataka o svim relevantnim pokazateljima iz oblasti kulture, obrazovanja i znanosti.
Zajednica će podupirati oživljavanje i obnavljanje rada kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija od interesa za budućnost Hrvata na ovim prostorima.
Zajednica će poduprijeti rad postojećih kulturnih institucija i poraditi na oživljavanju rada Društva hrvatskih književnika, hrvatskih likovnih umjetnika, hrvatskih novinara i sličnih udruga. Posebna pozornost posvetit će se nakladničkoj djelatnosti i uspostavi knjižnica s hrvatskim i svjetskim fundusom. Zajednica će potpuno poduprijeti rad Hrvatskog društva za znanost i umjetnost i pomoći njegovoj punoj afirmaciji.
Posebnu pozornost prema primarnoj instituciji Hrvata u Bosni i Hercegovini, Zajednica će posvetiti Sveučilištu u Mostaru. Interes za ovo Sveučilište s hrvatskim programom i hrvatskim jezikom, koje ostaje otvoreno za sve, uz odgovarajuću potporu, predstavlja strateški interes hrvatskoga naroda BiH i ove Zajednice.
Uspostava etnoloških i povijesnih instituta jedna je od prvotnih zadaća. Odgoju i obrazovanju visokoškolovanih i znanstvenih kadrova posvetit će se posebna pozornost Zajednice, držeći da su takvi kadrovi preduvjet opstanka i budućnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Zajednica će djelatno promicati olimpijska načela i etičke norme u športu, te razvijati masovni šport i tjelesnu kulturu.

REKTORAT SVEUČILIŠTA MOSTAR

Rektorat Sveučilišta Mostar