Četvrtak, Travanj 15, 2021

Zajednica će poticati programe socijalno-tržišnog gospodarstva, koje svoje temelje ima u demokršćanskom shvaćanju čovjeka, štiteći rad od surovih zakonitosti tržišta mjerama socijalne politike.
Zajednica podupire i potiče različite oblike privatnog poduzetništva, sa zajamčenim pravom privatnog vlasništva.

Gospodarski razvitak je temeljna pretpostavka opstanka i ostanka Hrvata na prostorima Bosne i Hercegovine i preduvjet njegove kulturne, obrazovne, zdravstvene i socijalne nadgradnje.
Kako bi se postigli bitni ciljevi blagostanja pojedinca, obitelji i narod u cjelini, izradit će dugoročna strategija gospodarskog razvitka. Pod tim se podrazumijeva definiranje strateških ciljeva gospodarskog razvoja, izbor primjerenih sredstava, te uključivanje svih raspoloživih resursa, uključujući znanje i kapital iseljenih Hrvata Bosne i Hercegovine.
U tu svrhu, strategija gospodarskog razvitka će biti u funkciji obnove ratom porušenih hrvatskih prostora poticanjem ulaganja u te prostore kombiniranim mjerama stimulacije, revitalizacijom prostora za povratak iseljenika i obnavljanje gospodarstva u postojećim kapacitetima s promijenjenim titularom.
Zajednica će koordinirati višestrukim naporima različitih hrvatskih institucija radi priskrbljivanja potrebitih novčanih sredstava i utemeljiti nove financijske institucije, koje bi osigurale i planirale potrebna financijska sredstva za obnovu sela, te malih i srednjih poduzeća.
Strategija gospodarstvenog razvitka uključit će znanstvenu politiku jer bez znanosti, tehnike i tehnologije nemoguć je moderni gospodarski razvitak.

PLANTAŽA VINOGRADA ŽITOMISLIĆI

Plantaža vinograda Žitomislići