Četvrtak, Travanj 15, 2021

Pod socijalnom politikom u Zajednici razumijeva se svjesno djelovanje pri reguliranju odnosa u svezi sa socijalnim životom. Smisao socijalne politike u službi čovjeka jest primjerenim sredstvima poboljšati položaj pojedinca i skupina, posebice slabijih, onemoćalih ili onih koji su na bilo koji način nesposobni za privređivanje.
Svjesna svih različitosti, pa i onih koje se tiču urođenih i stečenih sposobnosti, posebice nakon rata, koji za posljedicu ima sve veći broj onih koji bez pomoći Zajednice ne bi mogli živjeti život dostojan čovjeka, primjeren civilizacijskoj razini hrvatskoga naroda, Zajednica će djelovati u smjeru izgradnje suvremenih institucija socijalne skrbi za socijalno ugrožene i hendikepirane.

U uvjetima poslijeratnog stanja prijeko potrebna socijalna pomoć bit će usmjerena k hrvatskim prognanicima i izbjeglicama za njihovu socijalnu reintegraciju. Mrtvima koji su dali život za slobodu hrvatskoga naroda nitko se ne može odužiti, ali će Zajednica svojim mjerama nastojati odužiti se obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja pružanjem maksimalne skrbi, rješavanjem stambenih prilika i školovanjem djece poginulih branitelja.
Duboko cijeneći stradanja stotina tisuća prognanih i izbjeglih, te nemjerljivi doprinos slobodi hrvatskoga naroda koji su dali razvojačeni vojnici, što su časno branili i obranili hrvatski nacionalni interes u Bosni i Hercegovini, Zajednica će poduprijeti izradu nacionalnog programa pomoći bivšim hrvatskim bojovnicima, ratnim vojnim invalidima i civilnim žrtvama rata.
Posebna i specifična pozornost posvetit će se dodatnoj skrbi umirovljenika iz hrvatske populacije na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine.