Četvrtak, Travanj 15, 2021

Zajednica polazi od demokršćanskog načela kako je država ustanova zajedničkog dobra, koja počiva na slobodnom izboru, demokraciji, stabilnom pravnom sustavu i pravdi.
Zajednica će djelatno doprinositi smanjenju napetosti među narodima koji čine zajedničku državu.
Razumijevanje, praštanje do pomirenja jest put nadilaženja suprotstavljenosti i napetosti među narodima i u Bosni i Hercegovini, čemu će Zajednica davati stalne poticaje. Spram odnosima u uspostavi i izgradnja višenacionalne države, sukladno međunarodno preuzetim sporazumima, Zajednica će biti u ulozi čimbenika koji doprinosi učvršćenju državnog ustroja na načelima primjene ali ne i promjene temeljnih akata koji uređuju pitanja strukture i djelovanja države.

Temeljno polazište Zajednice jest da je Bosna i Hercegovina jedino moguća kao država tri jednakopravna konstitutivna naroda (Hrvati, Bošnjaci i Srbi), u kojoj se jamče ljudska i građanska prava prema najvišim međunarodnim standardima.
Zajednica će djelovati u smjeru očuvanja legitimiteta i legaliteta Ustavom zajamčenih odnosa u Bosni i Hercegovini, čije promjene nisu moguće bez suglasja sva tri konstitutivna naroda.
Polazeći od načela da je u demokratskom društvu volja naroda primarna, Zajednica će u svim bitnim pitanjima koja se tiču položaja hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini demokratskim sredstvima osigurati provjeru političke volje hrvatskoga naroda, odnoseći se prema njoj kao prema neotuđivom pravu i konačnoj odluci. Svjesna činjenice kako je sustav vrijednost Zajednice sastavnicom europske uljudbe utemeljene na načelima kršćanske civilizacije Zajednica će se zalagati za proces integracije Bosne i Hercegovine u euroatlantski institucionalni sustav.
Pritom će voditi računa o tomu da model integriranja uvažava očuvanje integriteta i hrvatskoga nacionalnoga interesa u Bosni i Hercegovini.
Sukladno preuzetim međunarodnim sporazumima u Bosni i Hercegovini Zajednica će aktivno poticati svestrano povezivanje Hrvata Bosne i Hercegovine i ovih prostora s Republikom Hrvatskom, shvaćajući to sastavnicom procesa integracije u euroatlantski institucionalni sustav.