Četvrtak, Travanj 15, 2021

Hrvati kao narod, a posebno Hrvati u Bosni i Hercegovini stoljećima su živjeli pod tuđinskom vlasti ili pak u državnim zajednicama, najčešće kao „narod drugog reda“. Poznata je sudbina naroda koji nemaju vlastitu nacionalnu državu ili koji bar ne žive kao ravnopravan narod u demokratskim i dobro uređenim višenacionalnim zajednicama. Iz života u neravnopravnim državnim zajednicama Hrvati imaju bogata, ali uglavnom negativna iskustva. I u takvim okolnostima Hrvati su opstali kao narod u najvećoj mjeri zahvaljujući zajedništvu koje su njegovali u raznim oblicima. Nacionalnim institucijama često su davali imena koja nemaju nacionalne predznake.

Opširnije...

Daytonskim mirovnim sporazumom konstituirana je BiH, na novom teritorijalnom ustroju u okviru granica utvrđenih u razgraničenju između republika nakon okončanja Drugog svjetskog rata 1945. godine.

Opširnije...

Nakon potpisanog Washingtonskog pa potom Daytonskog mirovnog sporazuma 1995. godine uočile su se početne teškoće oko funkcioniranja Bosne i Hercegovine, a pogotovo u nejasnim formulacijama oko ravnopravnosti tri naroda u budućoj državi. Hrvati preko svojih opunomoćenih predstavnika potpisali su oba mirovna sporazuma, sve u cilju da se okonča rat te da se u mirnodopskom okruženju postupno pristupi izgradnji države na modernim demokratskim osnovama, uz puno poštovanje individualnih građanskih i kolektivnih nacionalnih prava. Odmah se uočila nelogičnost kapaciteta odlučivanja u Republici Srpskoj u odnosu na dva druga naroda, a potom ista nelogičnost u Federaciji Bosne i Hercegovine s većinskim bošnjačkim narodom. Nazirali su se obrisi proturječnosti koje će

Opširnije...

Na temelju prijedloga Inicijativnog odbora Sabor Hrvatske zajednice Herceg Bosne na svom prvom zasjedanju od 24. svibnja 1997. godine donio je

ODLUKA

o broju, sastavu i načinu izbora

zastupnika u Sabor

Hrvatske zajednice Herceg Bosne


U Sabor Hrvatske zajednice Herceg Bosne ulaze:

Opširnije...