Dana 10. veljače 1998. godine u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održan je II. sabor Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Uz nazočnost 163 sabornika i preko 20 domaćih i inozemnih gostiju, među kojima je bio Jeacques Paul Klein, visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Sumirani su rezultati dosadašnjeg rada i funkcioniranje organa Hrvatske zajednice Herceg Bosna.

Za Sabor je predložen sljedeći

Dnevni red
a. Izvješće o radu Glavnog vijeća s osnovama programa za 1998. godinu
b. Financiranje Hrvatske zajednice Herceg Bosna
c. Tekuća pitanja.
U okviru izlaganja izvješća o radu Glavnog vijeća za razdoblje između dva sabora predsjednik mr. Vladimir Šoljić je istakao praktične teškoće oko funkcioniranja Federacije Bosne i Hercegovine te probleme vezane za institucije hrvatskog naroda koje su opterećene teškoćama u financiranju, jer većina nije obuhvaćena u strukturama bilo kojeg proračuna. Posebno je naznačio problem financiranja Sveučilišta u Mostaru, Muzeja Hrvatske Republike Herceg Bosne, Arhiva, Radija Herceg Bosna te televizije EROTEL.

Posebno je izvijestio o razvoju projekata koji se vode u Hrvatskoj zajednici Herceg Bosni prije svega projekta Strategija razvoja Herceg Bosna koji je trebao ponuditi rješenja za ekonomski, gospodarski, kulturni pa i ukupan nacionalni razvoj hrvatskog naroda u okviru Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. U raspravi je sudjelovao veliki broj sabornika.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.
U okviru druge točke dnevnog reda posvećene financiranju Hrvatske zajednice Herceg Bosne predsjednik Glavnog vijeća je istakao teškoće oko osiguranja neophodnih sredstava za rad Glavnog vijeća i ostalih tijela Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Istakao je i pozvao na aktivniji odnos svih sudionika prema ovom temeljnom problemu, a pogotovu onih koji se nalaze u tijelima vlasti. U toku rasprave zaključilo se da treba pronaći modele za javno i transparentno osiguranje financijskih sredstava za rad ove institucije i financiranje projekata. Zaključilo se da se moraju pronaći modeli financiranja ali da taj model ipak predloži nadležno povjerenstvo koje je formirano kao stalno tijelo Hrvatske zajednice Herceg Bosna koje prati svu ekonomsku regulativu u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, koje treba da sastavi prijedlog i preporuči predstavnicima Hrvata u tijelima vlasti za njegovu realizaciju.
Ovaj prijedlog će se uputiti na raspravljanje na idućem zasjedanju Sabora.

PANORAMA MOSTARA

Panorama Mostara

II. SABOR HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE, MOSTAR, 10. VELJAČE 1998. RADNO PREDSJEDNIŠTVO

II. sabor Hrvatske zajednice Herceg Bosne, Mostar, 10. veljače 1998. Radno predsjedništvo

II. SABOR HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE, MOSTAR, 10. VELJAČE 1998.

II. sabor Hrvatske zajednice Herceg Bosne, Mostar, 10. veljače 1998

VLADIMIR ŠOLJIĆ, PREDSJEDNIK F BIH I PREDSJEDNIK GLAVNOG VIJEĆA HZ HB

Vladimir Šoljić, predsjednik F BiH i predsjednik Glavnog vijeća HZ HB

BOŽO RAJIČ, ČLAN GLAVNOG VIJEĆA HZ HB

Božo Rajič, član Glavnog vijeća HZ HB
IZASLANICI II. SABORA HZ HB PRATE IZLAGANJA

IZASLANICI II. SABORA HZ HB PRATE IZLAGANJA

Izaslanici II. sabora HZ HB prate izlaganja

KREŠIMIR ZUBAK, ČLAN GLAVNOG VIJEĆA HZ HB

Krešimir Zubak, član Glavnog vijeća HZ HB

ZAMJENIK VISOKOG PREDSTAVNIKA MZ, GENERAL JEAEQUES PAUL KLEIN DAJE IZJAVU ZA MEDIJE

Zamjenik Visokog predstavnika MZ, general Jeaeques Paul Klein daje izjavu za medije

IZASLANICI II. SABORA HZ HB PRATE IZLAGANJA

IZASLANICI II. SABORA HZ HB PRATE IZLAGANJA

Izaslanici II. sabora HZ HB prate izlaganja

 

II Sabor

SSSS Panorama Mostara

SSSS II. sabor Hrvatske zajednice Herceg Bosne, Mostar, 10. veljače 1998. Radno predsjedništvo

SSSS II. sabor Hrvatske zajednice Herceg Bosne, Mostar, 10. veljače 1998

SSSSS Vladimir Šoljić, predsjednik F BiH i predsjednik Glavnog vijeća HZ HB

SSSS Božo Rajič, član Glavnog vijeća HZ HB

SSSS Izaslanici II. sabora HZ HB prate izlaganja      x2

SSSS Krešimir Zubak, član Glavnog vijeća HZ HB

SSSS Zamjenik Visokog predstavnika MZ, general Jeaeques Paul Klein daje izjavu za medije

II. SABOR HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE