Četvrtak, Travanj 15, 2021

Deklarirajući se već na Utemeljiteljskom saboru kao nepolitička ustanova hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, sa željom da svojim kreativnim i koordinatorskim aktivnostima istražuje, razvija i pomaže napore svih subjekata društvenog, obrazovnog i političkog života Hrvata u Bosni i Hercegovini Hrvatska zajednica Herceg Bosna je čitavo razdoblje 1997. – 2009. godine imala primjerene kontakte sa svim političkim strankama s hrvatskim predznakom. To se najbolje vidi iz prethodnih poglavlja knjige gdje su na svim znanstvenim savjetovanjima, okruglim stolovima sudjelovali znanstvenici i javni društveni djelatnici, aktivno angažirani u svim strankama s hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini. Hrvatska zajednica Herceg Bosna je ustupala pisane materijale sa savjetovanja dužnosnicima i zainteresiranim savjetnicima djelatnika u parlamentima i izvršnoj vlasti. Ovakav neutralan odnos prema političkim subjektima je zahtijevao posebne napore članova Glavnog vijeća i njegovog predsjednika. Upravo zbog ovakvog stava bilo je moguće organizirati tolika znanstvena savjetovanja i pokrenuti mnoge zajedničke aktivnosti. Hrvatska zajednica Herceg Bosna u ukupnom razdoblju 1997. – 2009. nije nikada javno obznanila niti jedan isključivi politički stav koji će biti predmet rasprava unutar struktura hrvatskih politički subjekata. Pa ipak, često su se na inicijativu političkih subjekata ili inicijativu tijela Hrvatske zajednice Herceg Bosna vodile rasprave i politički razgovori između suprotstavljenih političkih hrvatskih subjekata i postizali dogovori oko mnogih rješenja.

Opširnije...

U skladu s programskim načelima Hrvatska zajednice Herceg Bosna je posebno njegovala odnose sa svim udrugama koje imaju hrvatski predznak te s kulturnim i umjetničkim društvima iz Sarajeva, Mostara, Banjaluke i drugih mjesta. Ovdje ističemo dio udruga s kojima su se posebno njegovali dobri odnosi:
- Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
- Udruga civilnih žrtava rata
- Udruga bivših vojnika regularne hrvatske vojske II. sv. rata
- Udruga udovica poginulih branitelja
- HVIDRA
- Udruga maloljetnih dragovoljaca domovinskog rata Hrvatske Zzajednice Herceg Bosne
- Udruga političkih zatvorenika
- Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Bosni i Hercegovini
- Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost Sarajevo
- Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne
- Hrvatsko šumarsko društvo Mostar
- Udruga pripadnika specijalne policije HVO-a
- Udruga oboljelih od PTSP-a
- Udruga roditelja poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

Opširnije...

Znajući za teškoće oko financiranja nakladničkih pothvata nakladnikâ i autorâ Hrvatska zajednica Herceg Bosna je pomagala mnoge projekte i otkupom knjiga koje je poklanjala školama i ustanovama. Nakladnička djelatnost i autori su u izazovima nepostojanja društvenih fondova za nakladništvo se našle u izuzetnim financijskim teškoćama. Ove teškoće polaze i od pretpostavke malih naklada koje ne mogu pokriti ni financijske troškove tiskanja bez pomoći Hrvatske zajednice Herceg Bosna - mnoga djela ne bi ugledala svjetlo dana. U tom cilju financijski se pomoglo kod izdavanja sljedećih naslova, pa spomenimo jedan dio pomoći nakladnicima i autorima.

POPIS KNJIGA ZA KOJE JE DANA FINANCIJSKA POMOĆ ZA IZDAVANJE ILI OTKUP

Opširnije...