Četvrtak, Travanj 15, 2021

Deklarirajući se već na Utemeljiteljskom saboru kao nepolitička ustanova hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, sa željom da svojim kreativnim i koordinatorskim aktivnostima istražuje, razvija i pomaže napore svih subjekata društvenog, obrazovnog i političkog života Hrvata u Bosni i Hercegovini Hrvatska zajednica Herceg Bosna je čitavo razdoblje 1997. – 2009. godine imala primjerene kontakte sa svim političkim strankama s hrvatskim predznakom. To se najbolje vidi iz prethodnih poglavlja knjige gdje su na svim znanstvenim savjetovanjima, okruglim stolovima sudjelovali znanstvenici i javni društveni djelatnici, aktivno angažirani u svim strankama s hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini. Hrvatska zajednica Herceg Bosna je ustupala pisane materijale sa savjetovanja dužnosnicima i zainteresiranim savjetnicima djelatnika u parlamentima i izvršnoj vlasti. Ovakav neutralan odnos prema političkim subjektima je zahtijevao posebne napore članova Glavnog vijeća i njegovog predsjednika. Upravo zbog ovakvog stava bilo je moguće organizirati tolika znanstvena savjetovanja i pokrenuti mnoge zajedničke aktivnosti. Hrvatska zajednica Herceg Bosna u ukupnom razdoblju 1997. – 2009. nije nikada javno obznanila niti jedan isključivi politički stav koji će biti predmet rasprava unutar struktura hrvatskih politički subjekata. Pa ipak, često su se na inicijativu političkih subjekata ili inicijativu tijela Hrvatske zajednice Herceg Bosna vodile rasprave i politički razgovori između suprotstavljenih političkih hrvatskih subjekata i postizali dogovori oko mnogih rješenja.

SLIJEVA NA DESNO:  PREDSJEDNIK HDZ-A BIH DRAGAN ČOVIĆ, PREDSJEDNIK HDZ-A 1990. DR. BOŽO LJUBIĆ, PREDSJEDNIK HSS-A – NHI PROF. DR. MARKO TADIĆ, DOPREDSJEDNIK NS RADOM ZA BOLJITAK JERKO IVANKOVIĆ, PREDSJEDNIK HKDU IVAN MUSA, PREDSJEDNIK HSP ĐAPIĆ – DR. JURIŠIĆ, DR. ZVONKO JURIŠIĆ

Slijeva na desno:
predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović,
predsjednik HDZ-a 1990. dr. Božo Ljubić,
predsjednik HSS-a – NHI prof. dr. Marko Tadić,
dopredsjednik NS radom za boljitak Jerko Ivanković,
predsjednik HKDU Ivan Musa,
predsjednik HSP Đapić – dr. Jurišić, dr. Zvonko Jurišić

Hrvatska zajednica Herceg Bosna je zbog ovakvog neutralnog stava uvažavana od svih političkih struktura i osoba i pozivana na sve svečanosti koje organiziraju predstavnici izvršne i parlamentarne vlasti hrvatskih političkih stranaka. Znajući da iako nosi naziv Hrvatska zajednica Herceg Bosna, što asocira na istu iz ratnog razdoblja, ona je prihvatila djelovanje u mirnodopskim uvjetima strogo se držeći njezinih programskih načela na Utemeljiteljskom saboru, a sve u cilju pozitivnog integrativnog djelovanja na izgradnji Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine kao države, tražeći najoptimalnija rješenja ravnopravnosti i konstitutivnosti hrvatskog naroda. Upravo njegujući takav stav nemiješanja u političke stavove političkih subjekata, željelo se podvući njihova odgovornost u svim tijelima vlasti za poslove koje im je nametnuo Ustav i volja izbornog rezultata.
Iz ovih razloga Hrvatska zajednica Herceg Bosna je mogla biti mjesto inicijativa koje su brže ili sporije uvažavali svi politički subjekti. Moramo istaći da svi politički subjekti nisu do kraja iskoristili znanstvene, društvene i iskustvene potencijale tijela Hrvatske zajednice Herceg Bosne, suradnika na projektima, sudionika na tolikim savjetovanjima, simpozijima i okruglim stolovima. Valja istaći da je kroz savjetovanja, simpozije i okrugle stolove prošlo preko 200 znanstvenika iz svih oblasti i da u projektima Hrvatsko leksikografskog instituta Bosne i Hercegovine radi preko 130 znanstvenika, što praktično čini veliki dio intelektualnih potencijala u Bosni i Hercegovini. Veliki broj znanstvenika nije stranački opredijeljen i teško ostvaruje suradnju s tijelima stranaka, ali znajući za političku neutralnost Hrvatske zajednice Herceg Bosne unutar hrvatskog nacionalnog korpusa, uvijek se i bez naknade odazivaju za sve pozive oko sudjelovanja na elaboriranju zadanih tema. Takvu poziciju Hrvatska zajednica Herceg Bosna i ubuduće treba zadržati, pogotovo u narednom razdoblju ustavnih promjena i priključenja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.