Četvrtak, Travanj 15, 2021

U skladu s programskim načelima Hrvatska zajednice Herceg Bosna je posebno njegovala odnose sa svim udrugama koje imaju hrvatski predznak te s kulturnim i umjetničkim društvima iz Sarajeva, Mostara, Banjaluke i drugih mjesta. Ovdje ističemo dio udruga s kojima su se posebno njegovali dobri odnosi:
- Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
- Udruga civilnih žrtava rata
- Udruga bivših vojnika regularne hrvatske vojske II. sv. rata
- Udruga udovica poginulih branitelja
- HVIDRA
- Udruga maloljetnih dragovoljaca domovinskog rata Hrvatske Zzajednice Herceg Bosne
- Udruga političkih zatvorenika
- Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Bosni i Hercegovini
- Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost Sarajevo
- Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne
- Hrvatsko šumarsko društvo Mostar
- Udruga pripadnika specijalne policije HVO-a
- Udruga oboljelih od PTSP-a
- Udruga roditelja poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

SKUPŠTINA DIONIČARA LTK BANKA LIVNO I GOSPODARSKA BANKA SARAJEVO. (ZAJEDNIČKI ZAVRŠETAK UDRUŽIVANJA) SARAJEVO, 11. 12. 2002.

Skupština dioničara LTK banka Livno i Gospodarska banka Sarajevo. (Zajednički završetak udruživanja) Sarajevo, 11. 12. 2002.

Svim ovim udrugama posvećena je dužna pažnja u pristupu njihovim problemima, poboljšanju položaja i afirmiranju društvenog statusa. Naročita pozornost je posvećena udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, kojih ima mnoštvo i koje nisu strukturalno povezane, što je plod nesnalaženja i još uvijek neusvojenog jasnog društvenog statusa. Strukturiranje svih ovih udruga ide teško, što umanjuje njihovu ukupnu efikasnost u promicanju i zaštiti interesa svoga članstva, što ima za posljedicu neujednačenost nastupa kod sudjelovanja o donošenju zakonskih prijedloga koji reguliraju statuse poput branitelja, žrtava civilnog rata, invalidsko-mirovinskih prava, prava udovica, prava djece i roditelja. Sve ove udruge su kroz razgovore u Hrvatskoj zajednici Herceg Bosna i inicijative poboljšavale svoj status, ali nedovoljan za ujednačavanje kriterija na razini Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine.
Hrvatska zajednica Herceg Bosna u okviru svojih skromnih financijskih mogućnosti je materijalno pomagala mnogima kroz nabavku računalne opreme, uredskog materijala, pomoći za obilježavanje obljetnica i izgradnju spomen obilježja.
Posebno dobra suradnja je ostvarena s Hrvatskim društvom za znanost i umjetnost u Sarajevu kroz suradnju na projektima te podršci ostvarenja društvenog statusa iste. Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost u Sarajevu ima 197 članova od kojih većina ima status dr. znanosti. Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost radi na principima ustroja akademije i ustvari predstavlja malu akademiju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nekoliko članova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine su u isto vrijeme i članovi ovoga Društva. Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost ima svoju Podružnicu u Mostaru koja djeluje u sastavu Društva. Ono izdaje svoj godišnji časopis u kome se objavljuju znanstveni radovi članova i ostalih znanstvenika. Hrvatska zajednica Herceg Bosna je višekratno financijski pomagala Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost jer redovitih izvora prihoda iz proračuna Sarajevske županije gdje im je sjedište i ostalih županija s hrvatskom većinom - nema.

DOPREDSJEDNIK VLADE F BIH I MINISTAR FINANCIJA DR. DRAGAN ČOVIĆ I PREDSJEDNIK GV HZ HB MR. VLADIMIR ŠOLJIĆ U POSJETU ODJELU RODILIŠTA KB MOSTAR

Dopredsjednik Vlade F BiH i ministar financija dr. Dragan Čović i predsjednik GV HZ HB mr. Vladimir Šoljić u posjetu odjelu rodilišta KB Mostar

Također, dobra suradnja je ostvarena i s Hrvatskim kulturnim društvom Napredak iz Sarajeva - kroz njihovo sudjelovanje u projektima koji se rade u Hrvatskoj zajednici Herceg Bosna ili Hrvatskim leksikografskim institutom Bosne i Hercegovine. Također je Hrvatska zajednica Herceg Bosna pomagala HKD Napredak u organiziranju kulturnih i športskih manifestacijama u povodu vjerskih blagdana koje ono organizira. Suradnja sa Sveučilištem u Mostaru je izuzetna, kako na projektima koje rade znanstvenici sa Sveučilišta tako i na polju međusobnog ispomaganja. Sveučilište je u prijelaznom razdoblju 1995. – 2001. bilo registrirano na Županijskom sudu kao ustanova Hrvatske zajednice Herceg Bosne, pa se nakon tog razdoblja preregistriralo u duhu novih propisa. Raniji rektor prof. dr. Zdenko Kordić, koji je u međuvremenu umro, bio je član Glavnog vijeća Hrvatske zajednice Herceg Bosne. U okviru pomoći Hrvatska zajednica Herceg Bosna je nekoliko puta pomogla Sveučilišnoj knjižnici u organizaciji pripreme i plaćanju usluga prijevoza i špedicije za 10.000 knjiga, kao donaciju iz Sveučilišne i nacionalne knjižnice u Zagrebu.
Hrvatska zajednica Herceg Bosna je ostvarila plodnu suradnju s Društvom književnika Herceg Bosne s kojim je organizirala savjetovanje o hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini, a ujedno je otkupljivala dio knjiga koje je objavilo ovo Društvo ili njezini članovi, te davala financijsku potporu u organizaciji njihovih kulturnih – književnih manifestacija.
Suradnja s Maticom hrvatskom iz Mostara je ostvarena na zajedničkoj organizaciji Okruglog stola Budućnost Hrvata u Bosni i Hercegovini koje je organizirano u Mostaru, te orga-nizaciji i financijskoj potpori u velikoj kulturnoj manifestaciji Uskrs s Maticom u Mostaru.

PREDSJEDNIK UDRUGE MALOLJETNIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA BRANKO MATOŠIN I MIRKO KREZIĆ U POSJETI HZ HB

Predsjednik udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Branko Matošin i Mirko Krezić u posjeti HZ HB

LADIMIR ŠOLJIĆ I JOSIP MUSELIMOVIĆ PREDSJEDNIK MATICE HRVATSKE MOSTAR

Vladimir Šoljić i Josip Muselimović predsjednik Matice hrvatske Mostar

RAVNATELJ SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR PROF. DR. ANTE KVESIĆ I DEKANICA MEDICINSKOG FAKULTETA MOSTAR PROF. DR. LJERKA OSTOJIĆ URUČILI SU PRIZNANJE PREDSJEDNIKU GV HZ HB VLADIMIRU ŠOLJIĆU

Ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar prof. dr. Ante Kvesić i dekanica Medicinskog fakulteta Mostar prof. dr. Ljerka Ostojić uručili su priznanje predsjedniku GV HZ HB Vladimiru Šoljiću