Četvrtak, Travanj 15, 2021

Aneks VII. Daytonskog sporazuma predviđa mogućnost povratka svih raseljenih i izbjeglih osoba u Bosni i Hercegovini te obvezuje sve čimbenike političke, zakonodavne i izvršne vlasti na realizaciji ovog problema izazvanog sukobima tijekom minulog rata. Na realizaciji ovog poglavlja uključili su se mnoge društvene, nevladine, domaće i inozemne udruge. Mnoge države iz Europe i svijeta su pomogle povratak putem donatorskih sredstava. Postignuti su značajni rezultati ali su se u hodu pojavile mnoge zapreke izazvane političkim opstrukcijama nesinkroniziranošću akcija od mnoštva sudionika u procesu, nedostatku zakonske regulative u prvoj fazi povratka, ekonomskim poteškoćama neodrživog povratka, te sporošću i neučinkovitošću državne administracije koja je trebala realizirati svekoliki proces.

 

POSTIGNUĆA U POVRATKU IZBJEGLIH I RASELJENIH OSOBA U BOSNI I HERCEGOVINI - PERSPEKTIVE I AKCIJE ZA UBRZANJE I DOVRŠENJE PROCESA POVRATKA PROGNANIH I IZBJEGLIH HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Da bi ubrzali proces, analizirali dosadašnja postignuća i dobili novi stimulans povratka, Hrvatska zajednica Herceg Bosna i Hrvatska zajednica prognanika – povratnika BiH su organizirale Okrugli stol s naslovom: Postignuća u povratku izbjeglih i raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini i Perspektive i akcije za ubrzanje procesa povratka prognanih i izbjeglih Hrvata BiH.
Okrugli stol je održan u dvorani Hercegovina Hotela Holiday Inn u Sarajevu, 1. srpnja 2003. godine. Cilj Okruglog stola je analizirati dosadašnji tijek povratka u cijeloj Bosni i Hercegovini, postavke o povratku u smislu Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma, postojeću zakonsku regulativu (mogućnosti i prednosti) te predložiti regulativu koja bi se trebala donijeti radi ubrzanja procesa. Posebno su analizirani financijski izvori neophodni za povratak i mogućnosti osiguranja financijskih sredstava, te efekti od međunarodne pomoći za realizaciju ovog projekta. Analizirane su psihološke i političke pretpostavke za motivaciju povratka. Posebno su izlaganja posvećena osnovama za unapređenje ekonomske održivosti povratka.
U radu Okruglog stola sudjelovali su i predstavnici i međunarodnih humanitarnih organizacija promatrajući povratak iz svog aspekta i aspekta ukupne mogućnosti zemlje i međunarodnih organizacija.

SARAJEVO, HOTEL HOLIDAY INN - POSTIGNUĆA U POVRATKU IZBJEGLIH I RASELJENIH OSOBA U BOSNI I HERCEGOVINI - PERSPEKTIVE I AKCIJE ZA UBRZANJE I DOVRŠENJE PROCESA POVRATKA PROGNANIH I IZBJEGLIH HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Sarajevo, hotel Holiday Inn

Okrugli stol je imao uvodničare i teme:
1. prof. dr. Snježana Musa - Demografska kretanja tijekom rata i poslije s povijesnim i sadašnjim iskustvom
2. Štefo Masatović, predsjednik Zajednice prognanih i izbjeglih osoba Bosne i Hercegovine – Iskustva i smjernice za povratak raseljenih i izbjeglih osoba
3. Prof. dr. Nikola Grabovac i Drago Bilandžija – Ekonomske osnove za održivi povratak
4. Ivica Marinović, – Aneks VII. Daytonskog mirovnog sporazuma, postojeća pozitivna zakonska regulativa o povratku, realizacija imovinskih zakona, mogućnosti i prijedlozi za poboljšanje propisa – Ministarstvo za izbjegle i raseljene osobe
5. Davor Čordaš – Aktivnosti Republike Hrvatske na rješavanju pitanja vezanih za povratak izbjeglih osoba u Bosni i Hercegovini
6. dr. Josip Vrbošić, Lovre Pejković – Neposredna iskustva o povratku s prijedlozima za ubrzanje proces povratka
7. mr. Zoran Tomić – Uloga medija u provedbi aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma.