Četvrtak, Travanj 15, 2021

Glavno vijeće Hrvatske zajednice Herceg Bosna je organiziralo 17. srpnja 1998. godine u Neumu Okrugli stol Budućnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Cilj savjetovanja je bio pokušati projicirati buduće odnose u Bosni i Hercegovini i sa znanstvenog stanovišta pokušati usmjeriti djelovanja svih političkih, društvenih, obrazovnih, kulturnih i znanstvenih institucija na pitanja koja su značajna za opstanak Hrvata te njihovu postupnu reintegraciju u čitavo bosanskohercegovačko društvo i državu. Ovaj je Okrugli stol, svehrvatski skup, upriličen s ciljem traženja primjerenih odgovora na brojna pitanja u svezi s ostankom, opstankom i budućnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Stoga smo i pozvali na ovaj skup predstavnike svih relevantnih hrvatskih političkih stranaka, udruga, institucija i ustanova u Bosni i Hercegovini. Društvene i gospodarstvene promjene početkom devedesetih godina i rat što je uskoro uslijedio glavni su uzroci nestajanja Bosne i Hercegovine kakva je ona bila prije tih događaja. Vrlo je izvjesno da ona nikada više neće biti ono što je bila prije tih događaja. Nepovratno je nestao glavni kohezijski čimbenik što ju je činio onakvom kakva je bila. Ratne okolnosti na scenu su dovele čimbenike koji uvjetuju posve drugačiji ustroj Bosne i Hercegovine. Rat koji je istodobno bio i osvajački, i oslobodilački, i nacionalni, i vjerski - proizveo je neizmjernu količinu nacionalne i vjerske netrpeljivosti. Washingtonski sporazum doveo je do prekida ratnih sukoba između Hrvata i Bošnjaka - muslimana. Istodobno je proizveo Federaciju Bosne i Hercegovine – ni državu ni paradržavu.

Daytonksi sporazum doveo je do prekida ratnih sukoba između zaraćenih strana. Bosnu i Hercegovinu je odredio kao državu sastavljenu od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Rješenje je to što nema uzora u političkoj i pravnoj teoriji ni praksi. S njim nisu zadovoljni ni Srbi, ni Bošnjaci - muslimani, ni Hrvati. Prvi jer su dobili manje nego što su tijekom rata osvojili, drugi jer su dobili manje nego što im je potrebno, a treći - jer su izgubili svoje povijesne prostore. Na sceni su tendencije koje trajno ugrožavaju provedbu tih sporazuma. Srbi će stalno nastojati svoju paradržavu Republiku Srpsku ujediniti sa Srbijom, Bošnjaci - muslimani će nastojati Federaciju Bosne i Hercegovine, zametak svoje buduće države, pretvoriti u svoju državu. Hrvati će ostati i dalje u procjepu između želje da svoja područja priključe Republici Hrvatskoj i ljubavi prema svojim stoljetnim područjima u Bosni i Hercegovini. Povrh toga označene će sporazume ugrožavati i tendencija (i ona spontana i ona programirana) trajnog etničkog čišćenja pojedinih područja.
Rat je bio plimni val koji je odnio većinu Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Postdaytonski mir je miran potok kojim svakodnevno Hrvati cure iz Bosne i Hercegovine. Zvona zvone na uzbunu i sve nas pitaju hoće li nas biti na prostoru Bosne i Hercegovine za deset, dvadeset ili pedeset godina. Naš odgovor mora biti: bit će nas i bit će nas sve više. Zadaća nam je ponuditi takva rješenja što će jamčiti ostanak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Savjetovanje je imalo teme i uvodničare:
1. prof. dr. Mladen Bevanda – Poruke znanstvenog skupa Neum – '94. – da se ne ponavljamo
2. prof. dr. Božo Žepić – Budućnost Hrvata u BiH u svjetlu politike međunarodne zajednice
3. prof. dr. Zdravko Tomac – Što ne smijemo prihvatiti
4. Ante Jelavić – Hrvati će najbolje promišljati svoj interes
5. Senka Nožica – Za autentičnu politiku Hrvata u BiH
6. dr. Ivić Pašalić – Opasnosti tihe revizije Daytona
7. prof. dr. Jadranko Prlić – Ofenzivan pristup na europskim standardima
8. prof. dr. Franjo Kožul – Privid slobode izbora
9. dr. fra Tomislav Pervan – Zauzmimo se za malog čovjeka
10. prof. dr. Ljubomir Zovko – Bez teritorijalne komponente nema nacionalne ravnopravnosti
11. prof. dr. Nikola Grabovac – Dayton je okvir za BiH a ne za Federaciju
12. Božo Rajič – Potrebno je više hrabrosti i pred sobom i pred drugima
13. prof. dr. Ante F. Markotić – Od povijesnih klackalica do suvremenog tobogana
14. Gradimir Gojer – Prednosti hrvatske kulturne komponente
15. mr. Zvonko Miljko – Na djelu je isuviše složena državna struktura
16. prof. dr. Franjo Ljubić – Za opstojnost Hrvata u BiH potrebna je strategija
17. prof. dr. Dalibor Brozović – Jedan je hrvatski jezik za sve Hrvate
18. prof. dr. Jakov Pehar – Potpuna decentralizacija u prosvjeti i kulturi
19. mr. Mijo Brajković – Nužno je jačati ulogu županije.

MOTRIŠTA - BUDUĆNOST HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI.