Razmatrajući pitanja razvitka cestovne infrastrukture i funkcioniranja sustava cesta u BiH kao najznačajniji segment svekolikog razvoja Države, Hrvatske zajednice Herceg Bosna je 15. studenoga 2001. godine u Neumu organizirala međunarodno savjetovanje s nazivom: Strategija razvitka cestovne infrastrukture i funkcioniranja sustava cesta u Bosni i Hercegovini.
Na savjetovanje su pozvani kako znanstvenici tako i stručnjaci koji rade u nadležnim ministarstvima i direkcijama iz susjedne Republike Hrvatske i Republike Crne Gore, jer sustav cestovne infrastrukture zahtijeva usuglašavanje svih putnih pravaca i investiranja sa susjednim zemljama.

Ovom savjetovanju je prethodilo niz aktivnosti u oblasti cesta koje su koordinirali, najprije Ministarstvo prometa i veza Hrvatske Republike Herceg Bosne a nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma Hrvatska zajednica Herceg Bosna.
Naime, početkom rata u Bosni i Hercegovini, raspao se sustav cesta zbog prekida prometa na glavnim cestovnim pravcima pa su za magistralni promet osposobljene nerazvijene planinske ceste kasnije prozvane Ceste spasa.
Kao prvi pokušaj osmišljavanja novih prometnih tijekova i stvaranja pretpostavki za strateški pristup razvoju cestovne infrastrukture bilo je organiziranje savjetovanja na temu: Strategija razvoja cestovne mreže Herceg Bosne, koje je organizirano u Mostaru 28. siječnja 1995. godine.
U organizaciji Hrvatske zajednice Herceg Bosne organiziran je sastanak 19. ožujka 1999. godine u Mostaru, na temu Strategija razvitka prometne infrastrukture Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na prostore s hrvatskom većinom.
Sljedeći sastanak na istu temu je organiziran 20. siječnja 2000. godine u Mostaru. Na savjetovanju i spomenutim sastancima sudjelovali su eminentni stručnjaci iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine a rezultirali su konkretnim zaključcima i mjerama. Kao kontinuitet ovih aktivnosti, Hrvatska zajednica Herceg Bosna je organizirala međunarodno savjetovanje u Neumu 15. studenoga 2001. godine.

MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE CESTOVNA INFRASTRUKTURA I FUNKCIONIRANJE SUSTAVA CESTA U BOSNI I HERCEGOVINI

Na savjetovanju su razmatranje dvije teme:
1. Strategija razvitka cestovne infrastrukture
2. Funkcioniranje sustava cesta u Bosni i Hercegovini.

U okviru teme broj 1 posebno su se razmatrala rješenja iz Master plana za BiH, aktivnostioko koridora Vc te Jadransko – jonskog koridora, gdje će se posebna pozornost obratiti na rješenja u trokutu Mostar – Ploče – Split.
Aktivnosti na izradi Master plana za Bosnu i Hercegovinu su bile završene i slijedilo je njegovo razmatranje i usvajanje. Od izuzetne važnosti je odnos Master plana Bosne i Hercegovine sa strategijom Republike Hrvatske zbog geopolitičkog položaja Republike Hrvatske jer se prometni sustav Bosne i Hercegovine može integrirati u europske prometne tokove samo preko Republike Hrvatske.
Isto tako istočni dijelovi Hrvatske mogu se povezati najkraćom prometnom vezom sa srednjom i južnom Dalmacijom samo preko Bosne i Hercegovine. Prometna povezanost ovih sviju država najbolje se ogleda na koridoru Vc koji dva puta (na sjeveru i jugu) prelazi granicu između njih.
Koridor Vc Budimpešta – Osijek – Zenica – Sarajevo – Mostar – Ploče na području BiH predstavlja glavni transverzalni pravac jer povezuje najznačajnija gospodarska središta BiH s lukom Ploče i Jadranom na jugu te europskom mrežom autocesta na sjeveru.
Jadransko – jonski koridor je projekt od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu koja je orijentirana na Jadransko more i hrvatske luke. Za ovaj koridor posebno su zainteresirana južna područja Bosne i Hercegovine kojim prolazi koridor i križa se s koridorom Vc.
I tema br. 2 je veoma značajna a u okviru nje se raspravljano o gospodarenju cestama, organizaciji sustava cesta, kao i održavanju i financiranju aktivnosti na cestama.

Na savjetovanju su bili uvodničari i teme:
1. dr. Dragan Mihajlović – Master plan – osnova strategije razvoja putova u BiH
2. Mario Crnjak, dipl. ing. građ. i Tomislav Pekanović, dipl. ing. građ. – Koridor Vc Budimpešta – Ploče dionica: Mostar – Ploče
3. dr. sc. Darko Mlinarić, dipl. ing. građ. – Jadransko-jonska autocesta – razvojno stabilizacijski europski i regionalni projekt
3. mr. sc. Vjekoslav Dorić, dipl. ing. građ. i Mario Zelić, dipl. ing. prom. – Jadransko - jonska autocesta – ličko – dalmatinski sektor
4. Zdravko Duplančić, mr. Stjepan Kralj – Prometna rješenja u trokutu Mostar – Ploče – Split
5. Dobroslav Čabrilo, dipl. ing. građ. – Prezentiranje iskustava na izgradnji autocesta u Republici Sloveniji
6. dr. sc. Snježana Musa – Geostrateški položaj Bosne i Hercegovine u svjetlu prometnih koridora
7. dr. Mate Sršen – Gospodarenje cestama i organizacija sustava cesta
8. mr. Mladen Lamer, dipl. ing. građ. - Organizacija sustava cestovne djelatnosti – položaj administracije za ceste
9. Božidar Kareš, dipl. ing. građ. – Prijedlog strategije održavanja javnih cesta u odnosu na standard održavanja.

ZAKLJUČAK

Ovo Savjetovanje i Zbornik radova koji je objavljen, jesu prilog Strategiji gospodarskog razvitka Bosne i Hercegovine a koji je Hrvatska zajednica Herceg Bosna organizirala rasprave po oblastima kako bi se rasvijetlio položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i jasnije odredili planovi i perspektive.
Kako je Savjetovanje organizirano u vremenu kada je Master plan za Bosnu i Hercegovinu završen i pripremljen za razmatranje i usvajanje, određene teme iz Zbornika mogu poslužiti kao platforma za kritičko promatranje određenih rješenja koja su ugrađena u Master plan.
Zbornik dijelom nudi iskustva drugih u izgradnji kapitalnih projekata i organizaciji sustava cesta koja se mogu koristi pri definiranju rješenja u Bosni i Hercegovini. Savjetovanju je bio nazočan veliki broj ljudi iz županija i građevinskih tvrtki koji su samo površno bili upoznati s aktivnostima na makro projektima u oblasti cesta u Bosni i Hercegovini pa možemo konstatirati da je ovo Savjetovanje imalo informativni i edukativni karakter.