Četvrtak, Travanj 15, 2021

Ovo savjetovanje je održano 11. rujna 1998. godine u amfiteatru Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Mjesto održavanja savjetovanja izabrano upravo zbog toga što se veliki broj Hrvata iselio iz Sarajeva tijekom i poslije rata gdje su bili značajno zastupljeni u broju, a posebice u kakvoći. Savjetovanje je htjelo pokazati neophodnost stvaranja uvjeta za održivi povratak te u sarajevskoj i ukupnoj javnosti pokrenuti razmišljanje o lošoj poziciji Hrvata. U izlaganjima iz oblasti demografije jasno se identificiraju demografska pomjeranja i gubitci po regijama i u čitavoj Bosni i Hercegovini te sa suvremenog znanstvenog motrišta procjenjuju daljnja demografska pomjeranja u smislu tranzicijskog i gospodarskog razvoja te daljnja urbanizacija i pomjeranja kao segmenta globalizacijskih svjetskih tendencija.

DEMOGRAFSKA POLITIKA

U nedostatku statističkih podataka popisa stanovništva uvijek se iznose podatci procjena, što izaziva teškoće za temeljitija znanstvena zaključivanja. Ipak je prema procjenama konstatiran veoma veliki demografski gubitak kod Hrvata, a posebice izmijenjena na lošije dobna struktura stanovništva, iz čega je veoma teško planirati bilo kakav gospodarski razvoj. Pa ipak, na ovom savjetovanju su podnesena tri referata koja tretiraju demografska i gospodarska međusobno povezana pitanja. Radovi s ovog savjetovanja tiskani su u časopisu Motrišta Matice hrvatske iz Mostara u broju 8.,listopada 1998. godine.

MOTRIŠTA - DEMOGRAFSKA POLITIKA

Savjetovanje je imalo teme i uvodničare:
1. prof. dr. Ante Markotić – Hrvatska demografska situacija u Bosni i Hercegovini
2. mr. Snježana Musa Gadžić – Prirodni preduvjet koncentracije
stanovništva Bosne i Hercegovine
3. prof. dr. Pavo Živković i Matej Živković, dipl. oec. – Demografske promjene
na Bosansko Hercegovačkom prostoru kroz povijest
4. prof. dr. Marko Tadić – Hrvati u Bosni i Hercegovini – statička
demografsko-gospodarska analiza
5. mr. Nenad Pokos – Demografski razvoj Bosansko Hercegovačkih Hrvata
po manjim prostornim cjelinama
6. prof. dr. Jakov Gelo i doc. dr. Anđelko Akrap – Demografske i druge implikacije
migracijskih tokova između Bosne i Hercegovine i Hrvatske
7. Rudi Tomić – Gospodarstveni razvitak Hrvatske zajednice Herceg Bosne –
pogled iz daljine
8. prof. dr. Marko Beroš – U Europu tranzicijom do ravnomjernijeg i održivog razvitka
9. prof. dr. Mila Gadžić – Tranzicijski problemi gospodarstva Bosne i Hercegovine.

PANORAMA SARAJEVA

Panorama Sarajeva