Četvrtak, Travanj 15, 2021

Nakon četiri godine od završetka rata već su se nazirale orisnice budućeg ekonomskog ustroja zemlje te je trebalo razmotriti postojeća rješenja i praksu i anticipirati buduće vrijeme i formirati prijedloge za poboljšanje stanja. Stoga je organizirano savjetovanje na temu Gospodarska politika, bankarski sustav i poduzetništvo, u Neumu 12. i 13. ožujka 1999. godine.
Na savjetovanju su podnijeli uvodna izlaganja kako znanstvenici i stručnjaci iz Bosne i Hercegovine tako i iz Republike Hrvatske koja je nešto ranije prešla prve faze ukupnog gospodarskog i ekonomskog tranzicijskog razvoja.

U izlaganjima su istaknute postojeće realnosti, stanje gospodarskog oporavka u Bosni i Hercegovini koja se sastojala od dva jasno ekonomski i gospodarski razdijeljena sustava, i to: Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, gdje budućnost treba normativno pa potom i praktično izgraditi jedinstven i ujednačen makroekonomski sustav na razini države Bosne i Hercegovine. Stoga se u izlaganjima posebno ističu problem i mjera ekonomske politike na razini države Bosne i Hercegovine pošto su parametri i mjere u entitetima koncipirane ne samo drugačije metodološki nego i ciljano politički. Posebno su se izlaganjima istakla iskustva u Republici Hrvatskoj kao tranzicijskoj zemlji glede razvoja poduzetništva, transfera tehnologija, a sve u svezi brže privatizacije kao elementa prelaska na novu strukturu vlasništva kapitala. Više uvodničara se posvetilo izlaganjima postojećeg bankarskog sustava k izgradnji suvremenih bankarskih mogućnosti, sve s ciljem bržeg ekonomskog razvoja. Jedna tema je posvećena međunarodnim organizacijama koje djeluju na ukupnoj obnovi Bosne i Hercegovine.

 

SUDIONICI OKRUGLOG STOLA PRATE IZLAGANJA

Sudionici Okruglog stola prate izlaganja

Uvodničari i teme su:
- Dragan Čović – Gospodarska politika Federacije BiH
- Jadranko Prlić – Izazovi i mogućnosti suradnje s Europskom unijom
- Ivan Lovrinović – Uloga monetarne politike u izgradnji suvremenog tržišnoga gospodarstva u Hrvatskoj i Federaciji BiH
- Nikola Grabovac – Gospodarska politika Bosne i Hercegovine
- Vlado Leko – Ključna pitanja izgradnje financijskih sustava u tranzicijskim zemljama – primjer Republike Hrvatske
- Jozo Bakalar – Tržište i država
- Vladimir Trlin – Gospodarski odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine s aspekta njihova pristupa Europskoj uniji
- Vladimir Veselica – Hrvatski financijski sustav (izgledi i perspektive)
- Anđelko Bilušić – Važnost brzine vlasničke pretvorbe i trajnog priljeva poduzetničkog kapitala u procesu obnove i razvitka Hrvatske
- Vladimir Trninić – Međunarodne organizacije i obnova Bosne i Hercegovine
- Franjo Ljubić – Uvjeti za razvitak gospodarstva do razine koja će omogućiti samoodrživost države – društva
- Dane Kordić – Poduzetnička kultura
- Davor Salamon – Poduzetništvo i tehnologijski razvoj
- Katarina Jagić – Hrvatska udruga malih i srednjih privatnih poduzetnika
- Vjera Krstelj, Zoran Leitner – Centar za transfer tehnologije (CTT) u funkciji razvitka gospodarstva
- Marin Buble – Strategija razvoja poduzetništva u Hrvatskoj zajednici Herceg Bosne (konceptualni pristup)
- Marinko Brkić – Međunarodni poduzetnički forum
- Neven Tomić – Stanje i perspektive bankarstva u Bosni i Hercegovini
- Jadranka Primorac, Željko Rohatinski – Bankarski sustav kao preduvjet razvoja hrvatskoga gospodarstva
- Zlatko Barš – Bankarstvo u svjetlu novog Zakona i zahtjeva gospodarskoga sustava
- Berislav Kutle – Analiza plasmana EBRD s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
- Velimir Lovrić – Kreditna politika banaka u funkciji razvoja gospodarstva
- Anka Musa – Platni promet u uvjetima tržišno orijentiranoga gospodarstva
- Drago Bilandžija – Stanje u bankarskom sustavu Federacije Bosne i Hercegovine

GOSPODARSKA POLITIKA