Pošto Republika Hrvatska svojom organizacijom, iskustvom i znanstvenom pristupu problemima izgradnje autocesta predstavlja uzor u regiji, organizirano je stručno savjetovanje s temom: Iskustva Republike Hrvatske u izgradnji autocesta i razmatranje Povezivanja koridora Vc s Jadransko – jonskim koridorom u Mostaru 6. lipnja 2003. godine zajedno s Udrugom za promicanje razvoja infrastrukture API iz Mostara.
Savjetovanju su se odazvali iz nadležnih ministarstava Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i iz županija Federacije Bosne i Hercegovine, te predstavnici direkcije cesta. Ovo savjetovanje je pobudilo posebno zanimanje temama koje su vezane za izgradnju budućeg koridora Vc - autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu. Savjetovanju su po pozivu pristupili predstavnici Ministarstva i direkcije cesta iz Republike Hrvatske. Ovo savjetovanje je pokazalo izuzetnu suradnju svih poslenika iz ove oblasti iz čitave Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Prateći događanja u oblasti cesta Glavno vijeće Hrvatske zajednice Herceg Bosna je iniciralo i organiziralo Udrugu za promicanje razvoja infrastrukture API. Cilj ove aktivnosti je bio da se kontinuirano i stručno prate sva događanja u ovoj veoma značajnoj oblasti, u vremenu kada se u Bosni i Hercegovini obavljaju pripreme za realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata.

DIO AUTO CESTE ZAGREB - SPLIT

Dio auto ceste Zagreb - Split

Pored toga svjesni smo bili činjenice da su kao posljedica ratnih događanja, mnoge građevinske firme bile na rubu opstanka a novoformirane, male kapacitetom, teško se mogu nositi s konkurencijom.
Kako bi i takva građevinska operativa s hrvatskih područja u Bosni i Hercegovini participirala u realizaciji tih projekata, željeli smo okupiti ta poduzeća u poslovnu udrugu da organizirano, kroz kontrolirani razvoj, nastupaju na tržištu. Hrvatska zajednica Herceg Bosna preko Udruge API je pokrenula inicijativu za organiziranje stručnog savjetovanja u Mostaru.
Kako su prepoznali opravdanost organiziranja ovakvog savjetovanja u pripremu i organizaciju su se uključili i Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine kao i HNŽ, ŽZH i ŽHB.
Savjetovanje je održano u Mostaru, u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, 6. lipnja 2003. godine, s početkom u 10,00 sati.
Savjetovanju su bili nazočni predstavnici Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, entitetskih resornih ministarstava, direkcija za ceste, županija, županijskih ministarstava i upravnih organizacija, projektnih i građevinskih tvrtki, te predstavnici Ministarstva pomorstva prometa i veza Republike Hrvatske, Hrvatskih cesta, IGH, županija i županijskih organizacija za ceste.

Prema evidenciji Savjetovanju je bilo nazočno više od 100 sudionika te predstavnici medija.

Savjetovanju je predsjedalo Radno predsjedništvo u sastavu:
1. dr. Branko Dokić, ministar
2. Pavo Boban, član Ekspertnog tima
3. Namik Kupusović, tajnik Ekspertnog tima

RADNO PREDSJEDNIŠTVO MINISTAR PROMETA I VEZA BIH BRANKO DOKIĆ, PAVO BOBAN, NAMIK KUPUSOVIĆ

Radno predsjedništvo ministar prometa i veza BiH Branko Dokić, Pavo Boban, Namik Kupusović

Savjetovanje je imalo uvodničare i teme:

Tema I.
Sadržaj i metodologija izrade studija i projekata autocesta i brzih cesta
1. Zvonimir Nagy, dipl. ing. građ. - Sadržaj i metodologija izrade studija i projekata autocesta i brzih cesta
2. Mario Crnjak, dipl. ing. grđ. - Prostorno prometne studije
3. Zdravko Duplančić, dipl. ing. prom. - Studije opravdanosti izgradnje autocesta i brzih cesta s osvrtom na dugoročne financijske tijekove.

Tema II.
Osnovna koncepcija strategije razvoja cestovne mreže visoke razine usluga regije Hercegovine i Dalmacije
4. Mario Crnjak, dipl. ing. - Strategija prostornog razvitka Hrvatske i Osnovna koncepcija cestovne mreže visoke razine usluga regija Hercegovine i Dalmacije
5. Zvonimir Nagy, dipl. ing. - Jadransko-jonska autocesta i autocesta na koridoru Vc na području Hercegovine i i Dalmacije – koncepcija prometnog rješenja
6. Mr. sc. Vjeko Dorić, dipl.ing. - Jadransko-jonska autocesta i autocesta na koridoru Vc na području Hercegovine i Dalmacije – projektna rješenja.

Tema III.
Upravljanje, građenje, financiranje i održavanje sustava javnih cesta
7. Branka Perović, dipl. ing. i Miroslav Keller, dipl. ing. - Upravljanje, građenje, financiranje i održavanje sustava javnih cesta – normativno uređenje i ustrojbena prilagodba
8. Dr. sc. Mate Sršen, dipl. ing. - Upravljanje, održavanje i financiranje aktivnosti na cestama
9. Mr. sc. Mladen Lamer, dipl. ing. - Realizacija programa Betterment u Hrvatskoj
10. Milorad Božić, dipl. ing. - Brojanje prometa na cestama Hrvatske.

Na istom tom savjetovanju, za vrijeme stanke, održan je sastanak delegacija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Delegaciju su činili u ime Republike Hrvatske:
1. Mijo Bezer, pom. ministra MPPV
2. Branka Perović, načelnica Sektora
3. Zvonimir Nagy, Hrvatske ceste
4. Mario Crnjak, IGH Zagreb
5. Mladen Lamer, Hrvatske ceste.

Delegacija u ime Bosne i Hercegovine
1. dr. Branko Dokić, ministar
2. Haris Bašić, zamj. ministra
3. Kemal Karkin
4. Mehmed Dujso
5. dr. Draga Mihajlović
6. mr. Namik Kupusović
7. Ljubo Pravdić
8. Pavo Boban
9. Radivoje Kulić
10. Biljana Gutić.
Na sastanku je analizirano stanje i odnosi u svezi s prometnim koridorima, s posebnim osvrtom na koridor Vc i Jadransko-jonski koridor.

STRUČNO SAVJETOVANJE