Četvrtak, Travanj 15, 2021

S obzirom da Bosna i Hercegovina pripada državama socijalističkog istočnog sustava, osim teškoća izazvanih ratom susreće se s tranzicijskim promjenama u ukupnom društvu i državi s teškoćama u gospodarstvu, ne samo u vlastitoj zemlji nego i okruženju gospodarstava bivših socijalističkih zemalja s kojima je imala višedesetljetnu suradnju i odnose kroz sustave dvije bivše Jugoslavije.

Stoga je organizirano zajedno s Društvom ekonomista Benko Kotruljić iz Mostara međunarodno savjetovanje s naslovom Posttranzicijski gospodarstveni sustav. Savjetovanje je održano u Neumu, 28. i 29. listopada 1999. godine. Na savjetovanju su tretirane aktualne teme poput utjecaja međunarodnog okruženja na izgradnji ekonomskog sustava Bosne i Hercegovine, vlasničkog utemeljenja društvene imovine uvjet za tranziciju i izgradnju tržišnog gospodarstvenog sustava, makroekonomskog sustava složene države, fiskalnog sustava složene države itd.
Sve teme su pokušale analizirati i anticipirati relacije budućeg odnosa vlasništva, modele privatizacije, funkcioniranja narodne privrede, instrumentarije makroekonomske politike, monetarnog sustava, bankarskog sustava, tržišta kapitala, društvenih prihoda, državnog proračuna, modela mirovinskog sustava te modela gospodarskih sustava. Sve ove teme će se naći u budućim zakonskim rješenjima koje je trebalo usvojiti. Republika Hrvatska je već usvojila određena rješenja te izlaganje znanstvenika i praktičnih djelatnika iz pojedinih oblasti iz Republike Hrvatske su pokušali unijeti teorijska i praktična iskustva u buduća rješenja u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je drugačije ustavno koncipirana te se sva rješenja moraju tražiti u domaćim projekcijama uz korektiv stavova predstavnika Međunarodne zajednice koja prema Daytonskom mirovnom sporazumu u obvezujućoj regulativi i praksi.

SLOŽENE DRŽAVE - POSTTRANZICIJSKI GOSPODARSTVENI SUSTAV

Savjetovanje je imalo teme i uvodničare:

Tranzicija vlasništva i međunarodne odrednice
1. dr. sc. Jadranko Prlić – Političke i gospodarstvene međunarodne odrednice
2. dr. sc. Stiepo Andrijić – Utemeljenje vlasništva preduvjet tržišnog gospodarstva
3. dr. sc. Dražen Kalođera – Valorizacija modela privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine

Makroekonosmki sustav
1. dr. sc. Mate Babić – Funkcioniranje narodne privrede
2. dr. sc. Mila Gadžić – Makroekonomski sustav složene države
3. dr. sc. Željko Pašalić
4. dr. sc. Željko Mrnjavac – Instrumentarij makroekonomske politike.

Monetarni sustav i tržište kapitala
1. dr. sc. Pavao Domančić – Monetarni sustav
2. mr. sc. Dragan Kovačević – Monetarni sustav složene države
3. dr. sc. Vladimir Veselica – Bankarski sustav
4. Zlatko Barš – Bankarski sustav složene države
5. dr. sc. Davor Pojatina – Tržište kapitala
6. dr. sc. Vijeko Domljan – Tržište kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Fiskalni sustav i društveni prihodi
1. dr. sc. Nikša Nikolić – Fiskalni sustav
2. dr. sc. Drago Radić – Fiskalni sustav složene države
3. dr. sc. Pero Jurković – Društveni prihodi
4. Neven Tomić – Društveni prihodi složene države
5. Drago Biladžija – Državni proračun
6. mr. sc. Mihovil Rismondo – Mirovinsko osiguranje – mogući modeli
7. dr. sc. Stiepo Andrijić – Koncept i model mirovinsko osiguranje složene države.

Gospodarsko društvo
1. dr. sc. Ivan Pavić – Suvremene teorijske tendencije o gospodarskom društvu
2. Miroslav Džidić – Pravo utemeljenje gospodarskog društva
3. dr. sc. Dane Kordić – Poslovno organiziranje gospodarskog društva
4. dr. sc. Marin Buble – Poduzetnički koncept suvremenog poduzeća
5. dr. sc. Antun Jekauc – Tehnološka strategija zemlje u tranziciji.

Sve ove teme će se naći u budućim zakonskim rješenjima koja će se usvojiti. Svi radovi su tiskani u posebnoj knjizi s naslovom Gospodarski sustav složene države, u nakladi Hrvatske zajednice Herceg Bosne i Društva ekonomista Benko Kotruljić, Mostar, 2000.

POSTTRANZICIJSKI GOSPODARSTVENI SUSTAV