Četvrtak, Travanj 15, 2021

Sredinom lipnja 2000. godine, na inicijativu Hrvatske zajednice Herceg Bosna u njezinim prostorijama održan je sastanak zainteresiranih subjekata radi utemeljenja privatizacijskog investicijskog fonda. Naime, Hrvatska zajednica Herceg Bosna je procijenila da građani imaju veoma veliki broj certifikata s vrijednostima u milijardama KM, koji bi mogli propasti ako se ne provede valjana edukacija građana i formiraju fondovi. Ta procjena se temeljila da Hrvati znatno manje vjeruju u tek novoformirane državne institucije, a u isto vrijeme se znalo da vrijednosni papiri koje posjeduju imaju ograničeno vrijeme trajanja. Okupljanjem više građana i koncentracijom certifikata u fond postoji mogućnost otkupa mnogih poduzeća kroz nastupajuće raspisane opće pozive za privatizaciju.

Inicijativa za uspostavljanje ovakvog Fonda ima veliki značaj za održanje i napredak Hrvata na području Hrvatske zajednice Herceg Bosne kao i u cijeloj Bosni I Hercegovini, posebno s ekonomskog aspekta, s obzirom na činjenicu da velik broj Hrvata nije mogao koristiti pravo otkupa društvenog stana niti je bio u ravnopravnom položaju kod kupovanja ponuđenog državnog kapitala u privatizaciji zbog nerazmjera između veličine ponuđenog kapitala i iznosa kojeg su individualno građani dobili na svoje račune. Samim imenom Fonda, CROBIH FOND, pokazuje se nedjeljivost Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno njihovu pripadnost Bosni i Hercegovini, bez obzira u kojem dijelu BiH žive ili potječu, ili da li trenutno žive u nekoj drugoj državi.
Konkretni koraci odnosno aktivnosti na realizaciji inicijative uspostavljanja ovakvog Fonda su bili:
Na sastanku je dogovoreno da se formiraju tri fonda, i to dva u Mostaru i jedan u Srednjoj Bosni. Dogovoreno je da osnivači budu Hercegovačka banka d.d. Mostar sa 80 % temeljnog kapitala i Aura banka d.d. Vitez sa 20 % temeljnog kapitala. Temeljni kapital je uplaćen i službeno je formirano Društvo za upravljanje privatizacijskim investicijskom fondovima CROBIH-INVEST d.o.o. Mostar. Društvo je upisano u sudski registar kod Županijskog suda u Mostaru, dana 25. 9. 2000. godine, pod brojem: U/1-1340/2000, registrirano kod Federalnog zavoda za statistiku pod brojem: 04-32.5-1/00 i potpisan ugovor s Registrom vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine broj: 05-U-PIF-09/00 dana 12. 10. 2000. godine.
Po registracijskim aktima Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i direktora. U Nadzorni odbor su imenovani:

1. Ivan Anđelić, dipl. iur., predsjednik
2. Tihomir Bekavac, dipl. ing. stroj.
3. Marko Marušić, dipl. ecc.

Nadzorni odbor je imenovao Antu Kolobarića, dipl. ecc. za direktora Društva, a Mladena Prusinu, dipl. iur. za direktora Fonda.
Pripremio se promidžbeni materijal i uspostavila vrlo široka mreža akvizitera za upis certifikata i pristupilo se širokoj aktivnosti prikupljanja certifikata. Da bi Fond mogao biti registriran kod Komisije za vrijednosne papire trebalo je prikupiti 200.000.000,00 KM certifikata. Od studenog 2000. godine do sredine veljače 2001. godine u Fond je upisano 308.314.769,44 KM certifikata od strane 32.131 građanina.
Upisnici u Fond su najvećim dijelom bili Hrvati iz županija s većinom ili pretežno hrvatskim građanstvom, odnosno iz Zapadne Hercegovine, Mostara i doline Neretve, srednje Bosne, Posavine, Herceg-bosanske županije i Tuzle, a manjim dijelom iz Sarajeva i dijelova Republike Srpske, odnosno gradova Banja Luka, Grahovo, Glamoč, Drvar i Brčko. Interesantno, u Fond se upisao znatan broj građana drugih narodnosti, što je znak povjerenja i ohrabrenja za Nadzorni odbor i menadžment Društva i Fonda.
Fond je formirao portfelj vrijednosnih papira tako što je prikupljenim certifikatima sudjelovao u javnim pozivima za kupovinu državnih poduzeća koja su ponuđena od strane Agencija za privatizaciju po županijama i na razini Federacije Bosne i Hercegovine i to u razdoblju od svibnja 2001. do prosinca 2003. godine, nakon čega više nije bilo javnog upisa dionica u privatizaciji. Portfelj vrijednosnih papira se sastojao inicijalno od 78 poduzeća u kojima je Fond imao vlasničko sudjelovanje od 0,5 % do 42 %. Na javnim pozivima za kupovinu dionica poduzeća ponuđenih od strane agencija za privatizaciju Federacije BiH i županija Fond je kupio dijelove poduzeća u Sarajevu, Tuzli, Konjicu, Mostaru, Čapljini i drugim mjestima stalno procjenjujući bonitet kapitala i izvjesnost ulaganja.
Nakon uvođenja prinudne uprave nad Hercegovačkom bankom, koja je uložila 80 % kapitala, prinudna upraviteljica Toby Robinson je smijenila dva člana Nadzornog odbora Ivana Anđelića i Tihomira Bekavca, ističući prilikom smjene da su izuzetno obavili svoj posao ali da je do smjene došlo jer ih je delegirala Hercegovačka banka kao većinski vlasnik Fonda. Tom prilikom je imenovala sebe na čelo Nadzornog odbora. U daljem tijeku upravljajući Fondom prinudna upraviteljica je prodala Fond velikoj bankarskog grupaciji Hypo – Alpe – Adria Bank. Fond i dalje funkcionira u ovoj bankarskoj grupaciji pod istim nazivom i sve ove godine posluje s dobitkom a vrijednost dionica raste.

CROBIH FOND PRIVATIZACIJSKI INVESTICIJSKI FOND - NADZORNI ODBOR, SLIJEVA NADESNO: TIHOMIR BEKAVAC, IVAN ANĐELIĆ, MARKO MARUŠIĆ

Nadzorni odbor, slijeva nadesno: Tihomir Bekavac, Ivan Anđelić, Marko Marušić