HDC

Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH

Vukovarska b.b., 88 000 Mostar, Tel/fax: 036-324-379
e-mail: hrv.dok.centar@tel.net.ba

Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH (HDCDR u BiH) sa sjedištem u Mostaru utemeljen je 2013. godine kao znanstvena ustanova, specijalizirani arhiv, sa zadaćom prikupljanja, sređivanja, čuvanja te stručnoga i znanstvenoga istraživanja i publiciranja gradiva iz Domovinskoga rata u BiH. HDCDR u BiH osnovan je odlukom Glavnog vijeća udruge Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske te županijska ministarstva branitelja u BiH pružili su financijsku i svaku drugu pomoć u osnivanju i radu HDCDR u BiH. Punu potporu radu HDCDR u BiH dala je i Hrvatska zajednica Herceg Bosna, kao njezin osnivač.

Bošnjačka institucija koja se bavi istraživanjem rata u BiH pod nazivom Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava utemeljena je 1992. godine u Sarajevu. Srpska institucija koja se bavi istraživanjem rata u BiH je Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci.

Zbog velikog kašnjenja u osnivanju hrvatske institucije koja bi se bavila prikupljanjem, obradom, čuvanjem i objavljivanjem dokumentacije vezane za Domovinski rat u BiH u odnosu na druga dva naroda u BiH, Bošnjake i Srbe, dobrim dijelom je stvorena kriva slika u domaćoj i međunarodnoj javnosti o djelovanju institucija Hrvatske Republike Herceg Bosne i postrojbi Hrvatskog vijeća obrane u Domovinskom ratu u BiH, a neizravno i o ulozi Republike Hrvatske u ratu u BiH. To se posebice pokazalo kod presuda MKS-u u Hagu političkim i vojnim dužnosnicima Hrvata iz BiH.
Među narodima u BiH postoji neujednačen pristup karakteru rata i kvalifikaciji ratnih događaja. Postoji pristranost i neobjektivnost u ocjenjivanju ratne prošlosti posebice kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina. Reinterpretacija historije Domovinskog rata u BiH te njezina revizija odvijala se kako na MKS-u u Hagu tako i na sudovima u BiH, posebice snažnim nastojanjem bošnjačke politike i dijela međunarodne zajednice da se bošnjačka partikularna istina prikaže i nametne kao univerzalna bosanskohercegovačka istina o ratu u BiH.

Za Hrvate u Bosni i Hercegovini od iznimnog je značaja osnivanje HDCDR u BiH, ustanove koja prikupljanjem, sređivanjem, čuvanjem i objavljivanjem povijesnih izvora i
znanstvenih radova o Domovinskom ratu u BiH, u mjeri u kojoj je to moguće, doprinosi objektivnom istraživanju i prezentaciji novije povijesti BiH.

Djelatnost HDCDR u BiH su istraživanja:

 • planiranja, pripremanja i vođenja rata u BiH;
 • genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, ratnih zločina protiv ratnih zarobljenika;
 • uništavanja kulturnih, historijskih i vjerskih objekata i spomenika.

HDCDR u BiH radi i na:

 • izradi znanstveno istraživačkih projekata, kao znanstvene osnove za realizaciju znanstvenih istraživanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava;
 • pružanju znanstvene i stručne pomoći istraživačima u istraživanju rata u BiH;
 • razvijanju suradnje sa znanstvenim i stručnim ustanovama u zemlji i inozemstvu;
 • objavljivanju znanstvenih i stručnih radova na temu rata u BiH;
 • sudjelovanju na znanstvenim skupovima i predavanjima u zemlji i inozemstvu na temu rata u BiH.

HDCDR u BiH i prikupljanje arhivskog gradiva:
HDCDR u BiH preuzimanjem po službenoj dužnosti, darovanjem i otkupom arhivskog gradiva prikuplja:

 • gradivo vojnih postrojbi i civilnih ustanova iz vremena rata na području BiH;
 • digitalizirane dokumente i fotografije o ratu u BiH;
 • videozapise o ratu u BiH;
 • radove temeljene na dokumentima o ratu u BiH;
 • literaturu i tiskovine iz razdoblja rata i o ratu u BiH.

Željko Raguž, ravnatelj