Prof. dr. sc. Ivo Čolak, predsjednik Glavnog vijeća HZ HB

Prof. dr. sc. Ivo Čolak (Široki Brijeg, 1968.) redoviti je profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru od 2008. godine. Diplomirao je 1992. na Građevinskom fakultetu (Konstrukcijski smjer), a također je diplomirao novinarstvo 2003. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (Analiza filmske kritike). Na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Splitu završio je magistarsku radnju 1996. godine. Pod mentorstvom prof. dr. sc. Blaža Gotovca doktorirao je 2002. (Numeričko modeliranje savijanja tankih ploča), a 2003. bio je na postdoktorskoj specijalizaciji u Zuerichu, u Švicarskoj. U radnom je odnosu na Građevinskom fakultetu od 1993. godine. Od 2002. do 2004. bio je prodekan, a od 2004. do 2009. dekan Građevinskog fakulteta u Mostaru. Od 2009. do 2013., a zatim i od 2014. do danas obnaša funkciju prorektora za znanost Sveučilišta u Mostaru.

Bio je voditelj i urednik znanstvenih predavanja pod nazivom Znanstveni sati, glavni urednik časopisa za kulturu, znanost i umjetnost Vitko Matice hrvatske, član brojnih stručnih i znanstvenih udruga, povjerenstava za polaganje državnih stručnih ispita u županijama i Federaciji, Vijeća za znanost BiH, znanstvenih odbora u zemlji i inozemstvu, supervizor i revident na brojnim projektima u zemlji i inozemstvu (izdvaja se projekt rekonstrukcije Starog mosta u Mostaru), a trenutačno je glavni urednik časopisa Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru. Od 1992. do 2002. vodio je i uređivao emisije Filmski vremeplov i Svijet sporta na Radiju Š. Brijeg, bio je jedan od organizatora Mediteran Film Festivala i urednik publikacija za ovaj festival, kao i član filmskih žirija nekoliko festivala (npr. Sarajevo Film Festivala) i fondacija, a također i autor nekoliko dokumentarnih filmova. Sudjelovao je u brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima, primjerice u Zuerichu (Švicarska), Beču (Austrija), Falmouthu (Engleska), Heidelbergu (Njemačka), Strassbourgu (Francuska), Palermu (Italija), Lulei (Švedska)… od kojih se izdvaja koordinacija projekta FP7 – Impactmin. Urednik je i autor više od dvije stotine znanstvenih i stručnih publikacija, članaka, projekata, scenarija, međunarodnih zbornika radova i monografija, a potpisuje autorstvo ili koautorstvo za pet znanstvenih knjiga.

Preuzeto sa https://www2015.sum.ba/hr/prorektori