Predstavljanje drugog sveska Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 26. 10. 2015. (video)

Pogledajde video snimak

26. listopada 2015. godine u 19 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo predstavljen je drugi svezak Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine /E-J/. Događaj su organizirali nakladnici Hrvatski leksikografski institut BiH, Mostar i Synopsis d.o.o., Sarajevo – Zagreb, te UG KulturANTI, Sarajevo. O Hrvatskoj enciklopediji Bosne i Hercegovine govorili su: prof. dr. sc. Jakov Pehar, glavni urednik HE BiH; mons. dr. sc. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski; prof. dr. sc. Marko Karamatić, zamjenik glavnog urednika i izvršni urednik HE BiH; prof. dr. sc. Žarko Papić; prof. dr. Šaćir Filandra; prof. dr. sc. Zoran Tomić; Ivan Anđelić, ravnatelj Hrvatskog leksikografskog instituta BiH. U glazbenom dijelu programa nastupili su zborovi franjevačkih bogoslova “Fraternitas” i “Fra Nenad Dujić” i Tamburaški orkestar Franjevačke teologije Sarajevo. Voditelj programa bio je Hrvoje Vranješ. Drugi svezak Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine, na kojem su radila 182 suradnika, ima 711 stranica i sadrži 1.655 natuknica, 820 fotografija i 38 karata. Glavni urednik je prof. dr. sc. Jakov Pehar, zamjenik glavnog urednika i izvršni urednik je prof. dr. fra Marko Karamatić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, koordinator je Ivan Lovrenović, urednik, književnik i publicist iz Sarajeva, a pomoćnici glavnog urednika su Vladimir Šoljić, dr. sc. Krešimir Regan i prof. dr. sc. Zoran Tomić. U ovaj svezak koncentrirale su se gotovo sve najvažnije teme iz povijesne, političke, kulturne i vjerske problematike relevantne za enciklopedijski prikaz života Hrvata u Bosni i Hercegovini, kao što su: Franjevački red u Bosni i Hercegovini, Franjevački samostani u Bosni i Hercegovini, Franjevci u književnosti Bosne i Hercegovine, Hercegovina, Hrvati, Hrvatska, Ilirizam, Ilirik, Jezik, Jugoslavenstvo, Jugoslavija. Sve su to teme koje su morale biti obrađene u formatu makropedijskih ili velikih enciklopedijskih članaka, pa su već i po tomu ozbiljni i izazovni poduhvati, a neke od njih su po prvi put uopće enciklopedijski obrađivane iz perspektive bosanskohercegovačkih Hrvata, pa ih se mora prosuđivati i s toga gledišta. Među njima svakako je najvažniji veliki članak o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, prvi takve vrste uopće.

Synopsis d.o.o Sarajevo